Koncem ledna jsme s paní místostarostkou Moravčíkovou a zástupci Vinných sklepů navštívili Remeš. Partnerství Kutné Hory s historickým městem nedaleko Paříže trvá již od roku 2008. Remeš je známá především díky své katedrále, která byla v první světové válce z velké části pobořena a zapálena. I zbytek města byl téměř srovnán se zemí.

.
Město, které je podobně jako Kutná Hora zapsáno do seznamu UNESCO, je symbolem podepsání mírové dohody na konci druhé světové války.
Do Francie jsme vyrazili, především díky panu Rudolfskému, nejen navázat kontakty s novými představiteli radnice tohoto města, ale také se seznámit s další výjimečností tohoto kraje, tedy vinicemi, na kterých se pěstuje réva pro výrobu šampaňských vín.
Program se však netočil jen kolem vína. Asi hodinu po příjezdu, tzn. v 19 hodin večer, se nás ujali zástupci remešské radnice a u stylové francouzské večeře jsme začali okamžitě  řešit partnerské projekty. Druhý den jsme projednali několik dalších věcí, které se týkaly především spolupráce na „Francouzském týdnu“. Je to jedna z akcí, která by měla ozvláštnit 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Francouzští kolegové byli nadšeni a přislíbili nám aktivní pomoc. Dalším tématem byly nejen oslavy našeho výročí a pozvání na ně, ale také možnost vybudování expozice v Dačického domě.
Na oplátku nás pozval nový starosta Remeše, šarmantní 38-letý muž, kterého si místní občané i politici velice váží a vkládají do něj mnoho nadějí, na radnici. Byli jsme představeni části městské rady a poté jsme si prošli krásnou expozici v městském muzeu. Nezůstalo jen u jednoho muzea. Tím dalším bylo muzeum 1. světové války v pevnosti jménem „Pampeliška“. Interaktivní okruh v polorozbořené pevnosti byl velice pěkně udělaný.
Abychom nezapomněli ani na ty vyhlášené vinice, zajeli jsme do nedaleké vesnice Sacy, kde bydlela naše průvodkyně Eva. Ta se provdala do francouzské rodiny Chemin, která už po generace pěstuje révu a vyrábí pravé šampaňské. Právě díky ní jsme se dostali i na mši, věnovanou sv. Vincentovi a poděkování za dobrou sklizeň. Dostali jsme na ochutnání a posouzení několik šampaňských vín ze zdejších vinařství. Druhý den jsme navštívili jedno z nejvyhlášenějších vinařství, šampaňský dům rodiny Deutz. Původem němečtí přistěhovalci za více než 200 let vybudovali výrobu špičkového šampaňského. Firmou i obrovskými sklepy nás provedl sám majitel rodinného podniku, se kterým jsme i poobědvali.
Pak už nám nezbývalo nic jiného, než vyrazit zpět na desetihodinovou jízdou domů. Nejenom, že jsme dohodli mnohé projekty, ale dozvěděli jsme se i plno nových informací. Pro mne osobně (asi i pro paní místostarostku) návštěva Remeše obnášela také první  ochutnání syrových ústřic v životě!

Martin Starý, starosta

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu