Kam putují peníze z městské kasy? Ukáže už brzy podrobný systém rozklikávacího rozpočtu

Rada města na svém zasedání podpořila zřízení rozklikávacího rozpočtu. Široká veřejnost tak získá přehled nad hospodařením města v oblasti příjmů a výdajů, a to včetně porovnání dosažené skutečnosti s upraveným rozpočtem.

V této souvislosti došlo ke zrušení všech transparentních účtu města, které se mnohdy dostávaly do rozporu se zákonem GDPR a ochraně osobních dat. V rámci zřízení rozklikávacího rozpočtu k žádnému rozporu nedojde. „Náklady na zřízení jsou vypočítány na osmnáct tisíc korun. Novou službu pro nás připravuje společnost Asseco,” řekl Josef Viktora, starosta města.

-sky-

Zavřít menu