V kauze kutnohorské nemocnice byl soudem v pátek 31. ledna schválen soudní smír, jehož obsahem je, pokud jde o město Kutná Hora, závazek insolvenčního správce, že se zřekne všech finančních nároků vůči městu Kutná Hora, tedy zejména žaloby na cca 104 mil. Kč, včetně příslušenství. ……………………………………………………

Na druhé straně je Město povinno do tří měsíců od nabytí právní moci soudního smíru uhradit na účet majetkové podstaty částku 16 mil. Kč. Uzavřeným soudním smírem však není dotčen nárok města jako věřitele na původní částku 10 miliónů korun (úvěr zaplacený za Nemocnici České spořitelně). Město má 16 mil. korun na úhradu závazku v rozpočtu na rok 2014, úvěr byl vysoutěžen a uzavřena byla i smlouva o úvěru.
„Uzavřený soudní smír je z pohledu vedení Města výhodný s ohledem na výši náhrady škody, kterou původně insolvenční správce požadoval. Tímto soudním smírem byly rovněž ukončeny veškeré soudní spory vedené insolvenčním správcem v souvislosti s převodem kutnohorské nemocnice na Středočeský kraj,“ konstatoval Mgr. Pavel Bezouška zastupující v této věci město Kutná Hora.

(jok)

.

Zavřít menu