V těchto dnech připravuje Zlatý pruh Polabí o.p.s., zastupovaná při jednáních s Městem místním hoteliérem Petrem Kolářem, žádost o dotaci na rekonstrukci Městem prodávaného Tellerova cukrovaru. Již tato věta dává podnět k dohadům a domněnkám, proto jsem považoval za nutné podat alespoň některé základní informace. ……………………………………………………….

Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej cukrovaru vítězi výběrového řízení, na tom se nic nemění, zájem kupujícího (developer ILD NV) trvá. Nezisková organizace Zlatý pruh Polabí ve shodě s kupujícím požádala Město, coby aktuálního vlastníka, o pronájem cukrovaru s tím, že pronájem následně přejde na kupujícího. Důvodem je podání žádosti o dotaci na rekonstrukci cukrovaru výše uvedenou organizací Zlatý pruh Polabí, k níž je potřebný smluvní vztah s vlastníkem. Aktuálně je to Město, výhledově kupující.
Termín podání žádosti o dotaci je 20. února, proto bylo nutné svolat neprodleně 3. února mimořádnou Radu města, která v prvním kroku odsouhlasila záměr pronájmu cukrovaru. Záměr pronajmout cukrovar musí být vyvěšen dle zákona 15 dnů, jinak by nebylo možné uzavřít platnou nájemní smlouvu.  Zlatý pruh Polabí by v případě prodlevy s vyvěšením záměru  nemohl z časových důvodů o dotaci požádat.
Rada města se bude 19. února zabývat konkrétními smluvními dokumenty, jejichž smluvními účastníky jsou tři strany – Město Kutná Hora jako stávající vlastník, Zlatý pruh Polabí jako nájemník, kupující ILD NV coby budoucí vlastník, na kterého nájem přejde. Všechny tři strany jednají ve shodě.
Pokud bude nájemní smlouva uzavřena, požádá Zlatý pruh Polabí o dotaci, současně bude Městem a ILD NV nadále připravován prodej cukrovaru. Rada Města svým rychlým rozhodováním vychází vstříc možnosti rekonstruovat cukrovar s využitím dotace. Tyto kroky by nemohly být realizovány, pokud by k tomu nedal souhlas ILD NV, budoucí vlastník. Jeho zájem o koupi tím není nikterak narušen, obsah žádosti o dotaci je mu znám a je v souladu s jeho vlastními záměry. Jednání o prodeji tak mohou díky výše uvedeným jednáním nerušeně pokračovat, bez ohledu na výsledek hodnocení žádosti o dotaci.

(jf)

.

Zavřít menu