Ve městě se pomnožily bannery se sloganem „Stydíme se za kutnohorskou radnici“. Jak už to tak v podobných případech bývá, samozřejmě anonymní. Nelze se tedy obrátit na jejich autora s otázkou, co ho vlastně pálí. O vyjádření jsem tedy požádal alespoň zástupce dotyčné radnice, starostu Ivo Šance.

.
V posledních dnech se ve městě objevilo několik bannerů s nápisem „Stydíme se za kutnohorskou radnici“. Na banneru se píše o dvojím metru na podnikatele. Můžete to komentovat?

Těžko komentovat tak nekonkrétní připomínku. V posledních dvou letech jsme žádali úředníky, aby byli k podnikatelům v historickém centru města benevolentnější. Vznikla řada předzahrádek, pořádají se trhy. Ale všechno má své meze. A pravidla je třeba dodržovat. Neobrátili se na mne žádní podnikatelé s nějakou stížností na chování úředníků ani s návrhy na spolupráci nebo podporu ze strany města. Ono je jednodušší plivnout jedovatou špínu než přijít s něčím reálným a konstruktivním. Je také jednodušší za svým podnikatelským neúspěchem hledat radnici nebo stát, než hledat chybu či neprofesionalitu v sobě.

A jak je to tedy s podporou podnikatelů v Kutné Hoře?
Myslím, že nejlepší podporou je, když podnikatelům do podnikání stát či město co nejmíň zasahuje. Sice tu o podpoře příliš nemluvíme, ale děláme hodně pro to, aby do našeho města přijíždělo víc turistů a utráceli peníze u zdejších podnikatelů a obchodníků. To, že je město čisté, že je tu bezpečno, že jsou opravené památky, to všechno vytváří podmínky pro podnikání. To je ta podpora. V letošním roce jsme mimo jiné vyšli podnikatelům vstříc a snížili jsme nájemné v městských nebytových prostorách o 10% na dobu jednoho roku s účinností od 1.7.2014. Podporujeme podnikatelské projekty – například obnovu a využití bývalého Tellerova cukrovaru, nebo nové využití rybníka Katlov. Každou chvíli pomáháme podnikatelům řešit problémy s pozemky. Kde nám to umožňuje zákon o veřejných zakázkách, zadáváme práce kutnohorským podnikatelům. Snažíme se vycházet vstříc i velkým zaměstnavatelům, jako je například Philip Morris. Zapojili jsme podnikatele do propagace města, tedy do aktivního rozhodování o využití peněz z Fondu cestovního ruchu.

Proč tedy ty problémy s podnikateli?
Kutná Hora má jednu velikou nevýhodu a tou je stísněný prostor v centru města. Do centra se nevejdou auta, nedá se parkovat, náměstí není přirozeným centrem města, protože leží mimo nejobydlenější části města. Do obchodů tedy přijíždí mnohem méně lidí, než je tomu ve městech situovaných v rovině, jako je například Čáslav nebo Kolín. Pokud si vzpomínám, většina problémů vycházejí z této skutečnosti. Další problém je i v tom, že podnikatelé a živnostníci nemají svoje společné zastoupení, je tedy těžké najít partnera, se kterým lze účinně o těchto problémech jednat. No a pak taky existují „podnikatelé“, kteří by rádi radnici ovládali a udělali si z ní svoji další provozovnu. Je pravda, že na radnici a na úřadě jsme proto, abychom lidem i podnikatelům sloužili. To ale neznamená, že jsme jejich slouhové.

Jan Šmok

.

Zavřít menu