Stávající prostory kutnohorské Městské knihovny již delší dobu nevyhovují současným požadavkům a původně uvažovaná výstavba nového objektu v místě nynějšího autobusového nádraží není v dohledné době reálná. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Město proto uvažuje o přesunutí knihovny do budovy bývalé školy J. A. Komenského v ulici Na Náměti. Vypracováním studie bude pověřen architekt Jiří Krejčík, který měl původně zpracovat studii na využití komplexu bývalých kasáren v Kouřimské ulici. Kasárna měla být převedena do majetku města, převod byl však zatím pozastaven a budovy zůstávají prozatím stále v majetku Policie ČR resp. Ministerstva vnitra.

„Studie, kterou bude architekt Jiří Krejčík zpracovávat, by měla řešit možné využití budovy bývalé školy J.  A. Komenského a jejího nejbližšího okolí. Uvažuje se o možném přesunu knihovny do tohoto objektu, protože výstavba nové knihovny na autobusovém nádraží není v dohledné době reálná, knihovna v Husově ulici nemá odpovídající podmínky a škola J. A. Komenského je na zajímavém místě a nemáme pro ni využití. Nejsem příliš nakloněn novým stavbám, když máme ve městě vhodné nevyužité objekty. Plochy v okolí školy mohou být využity jako parkoviště nebo jiným způsobem. Studie by měla dát odpověď na tyto otázky,“ vysvětlil kutnohorský starosta Ivo Šanc a dodal: „Cenu studie neznám, ale určitě nepřesáhne původně dojednanou cenu studie o využití kasáren“.

A jak se zamlouvá možnost stěhování do bývalé školy ředitelce Městské knihovny Kutná Hora?

„Samozřejmě by se nám líbila nová budova, ale to je v současné době mimo realitu. Bývalá škola J. A. Komenského je zcela v pořádku co se umístění týče a skýtala by mnohem větší prostor, takže tuhle možnost vítáme,“ říká Gabriela Jarkulišová.

(red)

.

Zavřít menu