Kutná Hora patří k městům, která se snaží dlouhodobě podporovat rozvoj sociálních služeb na svém území. Aby byl tento rozvoj efektivní a přispěl ke zkvalitňování sociálních služeb, zahájilo město Kutná Hora tvorbu v pořadí již třetího Komunitního plánu. Jedním z poslání plánu je zajištění dostupnosti sociálních služeb. …………………………………………………

Oblast sociální pomoci a péče je velmi široká. Od roku 2005, kdy se v Kutné Hoře začalo komunitně plánovat, funguje dlouhodobě pět pracovních slupin, které se zaměřují na seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, rodiny s dětmi a děti a mládež a na osoby sociálně vyloučené. Komunitní plánování je ve městě Kutná Hora nastaveno jako dlouhodobý a nepřetržitý proces, který je otevřený pro všechny zájemce, kterým není osud sociálních služeb ve městě lhostejný. Každý kdo má chuť se do plánování zapojit a ovlivnit tak jeho průběh a výsledek je srdečně vítán!

Chcete ovlivnit sociální služby v našem městě?
Zúčastněte se procesu konzultací návrhu 3. komunitního plánu (kompletní znění návrhu najdete ZDE). Po třech letech máte opět možnost připomínkovat strategický materiál města, který určuje směr rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území Kutné Hory.
Proces konzultací bude probíhat od 3. června 2013 do 28. června 2013.
Po jeho ukončení bude návrh 3. Komunitního plánu zpracován do finální verze a předložen Radě a Zastupitelstvu města ke schválení. Návrhy 3. komunitního plánu budou od 3.6.2013 k dispozici spolu s připomínkovacími formuláři na níže uvedených distribučních místech, nebo na www.mu.kutnahora.cz (komunitní plán – aktuality).

Kontaktní osoba pro proces konzultací: Bc. Barbora Nováková, Městský úřad Kutná Hora, Radnická 178, tel. 327 710 291, e-mail: novakovab@mu.kutnahora.cz.

Distribuční místa návrhu 3. komunitního plánu kutná hora na období let 2014 až 2016:

Městský úřad Kutná Hora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Radnická 178, Kutná Hora, Bc. Barbora Nováková, tel. 327 710 291, novakovab@mu.kutnahora.cz.

Městská knihovna Kutná Hora, Husova 145, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 079, Informační centrum, Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, 284 01 Kutná Hora tel: 327 512 378.

Pracovní skupina senioři – manažer skupiny: Zdeněk Jelínek. Kontakt: Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou, Benešova 649, 284 01, Kutná Hora, tel.: 602 235 375, reditel@zivot90-zrucns.cz.

Pracovní skupina zdravotně postižení – manažer skupiny: Josef Dytrych. Kontaktní osoba pro proces konzultací: Milada Vondrysová, Centrum pro zdravotně postižené, Dolní 168, 284 01 Kutná Hora, tel: 731 115 098, czp.kh@seznam.cz.

Pracovní skupina osoby s mentálním a kombinovaným postižením – manažerka skupiny: Mgr. Hana Vetešníková. Kontakt: Centrum U Bartoloměje, Pirknerovo nám. 206, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 272. Kavárna Bartoloměj, Česká 186, Kutná Hora,  vetesnikova@email.cz.

Pracovní skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí – manažer skupiny: RNDr. Robert Otruba, kontakt: Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, tel: 731 598 877, reditel.charita@kh.cz.

Pracovní skupina rodiny s dětmi a děti a mládež – manažer skupiny: Ing. Josef Vavřinec, kontakt: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora, tel: 739 285 115, vavrinec@sosasoukh.cz.

Internet: www.mu.kutnahora.cz  (komunitní plán-aktuality)

Připomínkovací formulář ke stažení ZDE.

 

.

Zavřít menu