Všechny vodní toky se plynule vracejí k normálu a momentálně nikde neohrožují životy či majetek. Městská povodňová komise zasedne opět dnes ve 14.00 hodin. Na programu jednání bude samozřejmě především spolupráce při co nejrychlejším odstranění následků povodně a přívalového deště.

POZOR!

Občané, kteří utrpěli vlivem povodní škodu na majetku, nebo potřebují pomoc při likvidaci následků povodní, se mohou písemně (popis škody, popř. fotodokumentace) obrátit na adresu: Operační pracoviště Městské policie Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 87, 284 01 Kutná Hora,  nebo e-mailem na adresu  tajemníka MěÚ Kutná Hora: hobl@mu.kutnahora.cz.
Pro nahlášení škod a další informace je možné po čtyřiadvacet hodin denně využít také krizové linky Městské policie KH na tel. číslech: 327 513 464, 327 710 130.

(jok)

.

Zavřít menu