V minulém týdnu provedli zaměstnanci Městského úřadu Kutná Hora „přepadové“ kontroly v objektech městských ubytoven v Trebišovské a Vítězné ulici. Kontroly začaly v časných ranních hodinách a pro některé z nájemníků mohou mít nepříjemné důsledky. …………………………………………………………….

Akce se uskutečnila i s ohledem na stížnosti z řad samotných ubytovaných, že se v objektech zdržují některé osoby neoprávněně. Kontrola tuto skutečnost bohužel potvrdila a úředníci v několika případech narazili na osoby, které nemají nájemní smlouvu. Celou situaci budou nyní řešit, v několika případech šlo totiž o prohřešky opakované, první přestupky byly zjištěny už při kontrole, která se uskutečnila loni na podzim. Již tehdy padla výstraha, že v případě opakovaného porušení nájemních smluv přijdou na řadu represívní kroky.

„Bohužel, varování po podzimní kontrole zřejmě nebylo pro některé najemníky dostačující, případy, kdy došlo k opakovanému porušení nájemní smlouvy jsme zjistili čtyři, ve třech případech se jednalo o první prohřešek,“ vypočítal místostarosta Jiří Franc.

Kontrola se nedotkla ubytovny v Lorci, která má soukromého provozovatele a smlouvy s nájemníky tudíž neuzavírá město.

„Vzhledem k množícím se stížnostem občanů bydlících v okolí Lorce, kteří se obávají o bezpečnost zejména v nočních hodinách, jsem přesto v pátek osobně pověřil městskou policii aby provedla nezbytná opatření ke zlepšení bezpečnostní situace. Přes den se na lokalitu zaměří asistenti prevence kriminality a v nočních hodinách bude zajištěn zvýšený dohled městské policie,“ doplnil Franc.

Jan Šmok

.

Zavřít menu