Kutná Hora bude pokračovat v záměru výstavby dopravního terminálu u městského vlakového nádraží
Ideový návrh dopravního terminálu Kutná Hora město

Započetí kroků k výstavbě nového terminálu veřejné dopravy u vlakového nádraží Kutná Hora město kutnohorští zastupitelé 14. března schválili. Starosta města Lukáš Seifert (ODS) byl pověřen na podnět zastupitele Víta Šnajdra (Piráti) svolat veřejnou debatu k tomuto tématu v září.

„Dopravní terminál je záležitostí, o které se mluví poměrně dlouho. Poprvé se tento záměr otevřel kolem roku 2000. Původní návrh však nerespektoval potřeby dopravců, například poloměry otáčení autobusů. Jednáme s dopravci, hlavně s IDSK, kteří připravili ideový návrh a potřeby terminálu v podobě tak, aby příštích dvacet až třicet let plnil potřeby tohoto města,“ řekl starosta Lukáš Seifert. Po schválení záměru zastupiteli bude město realizovat další kroky, jednat se správou železnic, ČD, IDSK. Dne 22. dubna se v Kutné Hoře uskuteční dny PID, kterých by se měli účastnit zástupci všech dotčených institucí a město má v plánu otevřít diskuzi jak o terminálu, tak i o kdysi plánovaném Kutnohorském oblouku. Jak podotkl starosta, České dráhy plánují od roku 2024 nasadit na linku SP Vrchlice jedny z nejmodernějších souprav, nízkopodlažní, s WIFI, s klimatizací. Pokud by se ve vzdálenější budoucnosti řešil i Kutnohorský oblouk, mohly by tyto vlaky zajíždět i na nádraží Kutná Hora město.

Terminál veřejné dopravy u vlakového nádraží Kutná Hora města by do budoucna měl zjednodušit cestování, přestup mezi vlaky a autobusy pro místní občany, ale zároveň dostat návštěvníky přímo do centra města, čímž by mohlo dojít k oživení Tylovy, Husovy ulice, centra města.

Monika Pravdová

Zavřít menu