Kutná Hora zavádí parkoviště s parkovacím kotoučem

Motoristé pozor! V průběhu listopadu dojde na území města Kutné Hory k instalaci nových svislých dopravních značek „IP13b – Parkoviště s parkovacím kotoučem“, z citace zákona vyplývá, že: Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Řidič je tedy vždy povinen při započetí stání umístit ve vozidle na viditelném místě papírový nebo plastový parkovací kotouč s nastavenou dobou začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. „Motoristé se s touto značkou mohli setkat v Kutné Hoře pouze na soukromém parkovišti u obchodního domu INTERCORA na sídlišti Šipší. Město se nyní na doporučení Dopravního Inspektorátu Policie ČR připojuje k tomuto systému, který již slouží v Čáslavi, Kolíně i dalších městech. Hlavním důvodem instalace těchto značek je, aby bylo v budoucnu zamezeno zbytečnému blokování parkovacích míst, která mají především sloužit k vyřízení záležitostí na úřadech, nebo zákazníkům obchodů apod. Na dodatkové tabulce je vždy vyznačena max. doba, po kterou je bezplatné parkování umožněno. Po překročení povolené doby, nebo pokud nebude ve vozidle parkovací kotouč s vyznačenou hodinou, se dopouští řidič dopravního přestupku a hrozí mu za to příslušná sankce,“ konstatoval Dobroslav Vepřek z technického oddělení odboru investic MěÚ Kutná Hora s tím, že dopravní značka Parkoviště s parkovacím kotoučem by se již v průběhu listopadu měla objevit v dolní části Sokolské ulice (v blízkosti trafiky, řeznictví aj.), zde budou časově omezena tři podélná parkovací místa. Další bude instalována v Radnické ulicí přímo před Městským úřadem, kde je vyhrazeno sedm parkovacích míst pro ty, kteří si potřebují vyřídit záležitosti na úřadu. Vytipovávána jsou další místa, kde bude dopravní značka instalována. Město Kutná Hora doporučuje všem řidičům, aby si včas opatřili uvedené parkovací kotouče, nákup je možný v trafikách, e-shopech aj.  –M. Pravdová-