Rekonstrukce dalších dvou ulic na Kaňku bude v říjnu dokončena

Další dvě ulice na Kaňku se dočkaly kompletní rekonstrukce. Práce, které si vyžádaly celkovou investici 9,3 milionu korun, zahrnovaly i obnovu veřejného osvětlení, vjezdů do objektů a parkovacích stání. Vzhledem k prostorovým možnostem nebyla v tomto úseku možná realizace chodníků. Práce byly rozděleny do dvou etap, první řešila obnovu vozovky od čp. 241 po čp. 220 a druhá úsek od čp. 186 po čp. 124 u kostela.

„Byla dokončena pokládka živičného povrchu vozovek.  Dokončuje se osazení dopravního značení,“ konstatoval Jan Trávníček DiS. z odboru investic Městského úřadu Kutná Hora a dodal, že práce budou dokončeny v průběhu října.

V roce 2016 dokončilo město Kutná Hora obnovu dvou  komunikací a křižovatky u Restaurace Na Baště v dolní části Kaňku, včetně chodníků, parkovacích zálivů, výměn části dešťové kanalizace (7 milionů korun z rozpočtu města) a vloni další úsek od křižovatky se silnicí č. III/03321 po křižovatku u čp. 95 (4 miliony korun). –M. Pravdová