Město Kutná Hora získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí na regeneraci zeleně v následujících lokalitách: park pod Vlašským dvorem včetně Pacákových sadů, Seifertovy sady, park v Městských sadech, hřbitov U Všech Svatých, hřbitov U Trojice a na Evangelickém hřbitově.

.
Akce se uskuteční od ledna do září ltošního roku a provádět ji bude firma AVE. Projekt Parku pod Vlašským dvorem zpracovala Ing. Stočesová, projekty ostatní Ing. Kolařík z firmy Safe trees, s.r.o., která bude i zajišťovat technický dozor investora.
V první fázi půjde především o kácení stromů dle projektů, tak abychom využili období vegetačního klidu. Kácení na uvedených lokalitách bude prováděno do konce března, dojde k odstranění především starých a nemocných stromů.

Proto předem informujeme občany, že se nejedná o svévolné kácení, ale o dřeviny za hranicí životnosti, či ohrožující bezpečnost občanů!

V další  části již ve vegetační době se budeme věnovat ošetření stávajících stromů se zaměřením na bezpečnostní řezy, instalaci vazeb či tvarování korun. Samozřejmou součástí prací bude i nová výsadba jak stromů, tak květin, úpravy a tvorba nových trávníků a údržba původních. Po opravě opěrných zdí v Parku pod Vlašským dvorem budou sadově upraveny i plochy teras. S návrhem na obnovu parku pod Vlašským dvorem se můžete seznámit ZDE.

Jiří Janál, odbor investic MěÚ Kutná Hora
.

Regenerace zeleně 2015

 

.

Zavřít menu