V souvislosti se zvýšeným zájmem veřejnosti o kácení stromů, které v současnosti probíhá v parku pod Vlašským dvorem, uveřejňujeme reakci starosty Kutné Hory Martina Starého. Znovu upozorňujeme, že se nejedná o svévolné kácení, ale zejména o dřeviny za hranicí životnosti, či ohrožující bezpečnost občanů!

.
Současný pohled na pokácené kmeny stromů v parku pod Vlašským dvorem může působit až dojmem devastace. O likvidaci parku se ovšem v žádném případě nejedná. Kácení je součástí projektu na obnovu parku.
„Projekt se zrodil před zhruba rokem a půl, byl projednáván s odborem životního prostředí i se sdružením Denemark a byl posléze prezentován na zastupitelstvu,“ připomíná kutnohorský starosta Martin Starý a vysvětluje: „V současnosti se kácí v dolní části parku pod Vlašským dvorem břízy napadené tracheomykózou* a neperspektivní jehličnany, které jsou zčásti suché. V průběhu roku budou nejen vysázeny nové stromy, ale i opraveny cestičky, zavedená závlaha a založeny nové trávníky. Kácet se nebude skupina lip, zachovány zůstanou i červené buky u toalet. Navzdory původnímu návrhu jsme uhájili moruši na terasách nad parkem i zlomenou jedli, která zůstane zachována na centrální ploše parku. V centrální ploše se sice kácejí mladé a zdravé stromy, ale zde je nutné si uvědomit, že se jedná o živelnou výsadbu tújí a stříbrných smrků z minulých let nekorespondující do budoucna s koncepcí parku. V horní části parku padnou kulovité javory, zbytky dvouliniové aleje, která, až asi na dvě výjimky, byla úplně na odpis. Pokud se dělá koncepční výsadba zeleně tohoto typu, je potřeba vyměnit stromy kompletně a za takové druhy, které vyžadují minimální údržbu.“
S návrhem na obnovu parku pod Vlašským dvorem se můžete seznámit ZDE. Jenom pro zajímavost, při obnově parku bude vysazeno celkem osmadevadesát stromů (tedy zhruba jednou tolik, kolik se nyní vykácí), 156 solitérních keřů a 4690 keřů ve skupinách včetně půdopokryvných dřevin.

Kácet se bude i jinde
Park pod Vlašským dvorem není ovšem jediný, který se dočká obnovy. Městu Kutná Hora se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí na regeneraci zeleně v následujících lokalitách: park pod Vlašským dvorem včetně Pacákových sadů, Seifertovy sady, park v Městských sadech, hřbitov U Všech Svatých, hřbitov U Trojice a na Evangelickém hřbitově. Akce se uskuteční od ledna do září letošního roku a provádět ji bude firma AVE. Projekt Parku pod Vlašským dvorem zpracovala Ing. Stočesová, projekty ostatní Ing. Kolařík z firmy Safe trees, s.r.o., která bude i zajišťovat technický dozor investora.
V první fázi půjde především o kácení stromů dle projektů, abybylo využito období vegetačního klidu. Kácení na uvedených lokalitách bude prováděno do konce března, dojde k odstranění především starých a nemocných stromů. V další  části, již ve vegetačním období, dojde na ošetření stávajících stromů se zaměřením na bezpečnostní řezy, instalaci vazeb či tvarování korun. Samozřejmou součástí prací bude i nová výsadba jak stromů, tak květin, úpravy a tvorba nových trávníků a údržba původních. Po opravě opěrných zdí v Parku pod Vlašským dvorem budou sadově upraveny i plochy teras.

(jok)

* Tracheomykóza je vaskulární onemocnění dřevin. Je způsobováno celou řadou hub, především rodu Ophiostoma a Verticillium.

.

Zavřít menu