Kutnohorská nemocnice se stabilizuje, zatěžkávací zkouškou bude Spartan Race, na který posílila služby

Omezení provozu akutní chirurgické ambulance v kutnohorské nemocnici by mělo skončit 30. dubna. Informoval o tom starosta města Kutné Hory Josef Viktora (ANO) 11. dubna po zasedání kutnohorské a zástupců krajské pracovní skupiny. V Kutné Hoře se oba pracovní týmy sešly začátkem dubna. „Nemocnice se stabilizuje. Na základě výběrového řízení nastoupil  v dubnu do kutnohorské nemocnice nový primář chirurgie. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na primáře interny a LDN,“ konstatoval starosta. Předmětem jednání bylo i dodržení požadovaného počtu lůžek, které bude závislé na jednání s pojišťovnami, i slibované investice do kutnohorské nemocnice, o kterých by mělo rozhodnout zastupitelstvo kraje na konci dubna. Další zasedání kutnohorské a krajské pracovní skupiny bylo svoláno na 9. května. Radní pro zdravotnictví Robert Bezděk přislíbil účast na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční 14. května v Rytířském sále Vlašského dvora.

Mám za to, že situace v kutnohorské nemocnici se mění a já pevně věřím, že k lepšímu. Jedním z našich cílů je, aby například chirurgická ambulance fungovala stabilně v nepřetržitém režimu tak, aby v případě potřeby bylo možné přímo poskytnout odpovídající zdravotní péči pacientům, kteří budou nuceni vyhledat zdravotní pomoc. Jsem též rád a velmi oceňuji skutečnost, že se podařilo nově nastavit vzájemnou komunikaci mezi zástupci kutnohorské nemocnice, Středočeského kraje a města Kutná Hora a v rámci pravidelných setkání si vyměňovat informace a řešit akutní problémy“ vyzdvihl JUDr. Robert Bezděk, CSc., (ANO 2011) radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví.

Středočeský kraj předpokládá, že obě pracovní skupiny, tedy jak krajská, tak i pracovní skupina založená městem, budou i nadále pokračovat v práci.

„Chápu, že některá přijatá opatření nemusí být přijímána se všeobecným souhlasem. Vítám, že novým primářem chirurgického oddělení byl vybrán pan MUDr. Michal Hamtil, který je velmi zkušeným a erudovaným chirurgem, a na jeho bedrech leží znovuvybudování chirurgie v Kutné Hoře. Předpokládáme změny i na dalších primariátech. Pevně věřím, že nemocnice v Kutné Hoře získá znovu své dobré jméno a důvěru pacientů.“ řekl nový ředitel kutnohorské nemocnice pan MUDr. Petr Geřábek

Zatěžkávací zkouškou kutnohorské nemocnice a jejího nového vedení bude jeden z nejoblíbenějších překážkových běhů na světě „Spartan Race“, který se opět po roce uskuteční v Kutné Hoře. Ke dni 12. 4. 2019 je přihlášeno téměř  tisíc závodníků různých věkových i výkonnostních kategorií. Na základě zkušeností z minulého ročníku kutnohorská nemocnice, oproti běžnému provozu, posílila obsazení zdravotního personálu a je připravena na možný nárůst počtu ošetření během tohoto závodního víkendu. Jak akutní příjmová chirurgická ambulance, tak i interní příjmová ambulance proto budou fungovat nepřetržitě a lékařská služba první pomoci bude otevřena pro pacienty jak v sobotu, tak i v neděli vždy od 8:00 do 20:00.

pra, tz

Zavřít menu