Kutnohorské informační centrum přešlo letos v létě po deseti letech správy Průvodcovské služby do náruče Oddělení kultury a cestovního ruchu Města Kutná Hora. Jak se mu v nových podmínkách vedlo? Zdá se, že dobře, o čemž svědčí i výborná hodnotící zpráva od agentury Czech Tourism.

 

Ta ve spolupráci s profesní organizací A.T.I.C. ČR v průběhu vrcholné turistické sezony hodnotila kvalitu akreditovaných turistických informačních center pomocí metody Mystery shopping (vysláním svého turisty). Pro porovnání: celkové hodnocení regionu Střední Čechy bylo 87%, hodnocení kutnohorského „íčka“ bylo 100% – nadprůměrné v rámci regionu i republiky.

„Při Mystery shoppingu byla hodnocena celá řada kritérií, od toho, jak je turistické informační centrum snadné najít, jak je upravené, vybavené materiály až po to, nakolik láká ke vstupu a podobně. Také u obsluhujícího informačního pracovníka byl hodnocen jeho zájem o klienty, čas, který jim věnuje, aktivita v komunikaci, jeho odbornost a přesvědčivost, znalosti celého regionu. Hodnotila se i zdvořilost při příchodu a odchodu, oční kontakt a další poměrně náročná kritéria,“ přiblížila systém hodnocení vedoucí Oddělení kultury a cestovního ruchu Lenka Kratochvílová.

Návštěvníci nešetří slovy chvály

Tři provozovny městských informačních center (na Palackého náměstí, v tzv. Domečku v Barborské ulici a na hlavním vlakovém nádraží ) spolu s jejich zaměstnanci převzalo Oddělení kultury a cestovního ruchu MÚ Kutná Hora od Průvodcovské služby v červenci loňského roku. Tato změna s sebou přinesla nově i starost o zajištění dostatečného množství a kvality informačních materiálů, letáků a zboží pro domácí i zahraniční návštěvníky Kutné Hory. Zadání, převést informační centra z hospodaření společnosti s ručením omezeným přímo do organizační struktury městského úřadu, nebylo jednoduché a to především z toho důvodu, že město obecně není zřízeno za účelem vytváření zisku a poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu. O tom, že se vše podařilo, a to i v okamžiku převodu v plné sezoně, svědčí nejen odborné hodnocení, ale i řada pochval od turistů a návštěvníků.
„…Služby v informačním centru jsou 100%. Dostali jsme spoustu informací a materiálů, jsme nadšeni spoluprací všech památek. Úplně parádní je možnost půjčení kol. Dále bychom chtěli vyzdvihnout ochotu všech pracovníků infocentra. Doufáme, že se sem brzy vrátíme,“ zaznamenala do Knihy pochval a připomínek Renata Zirmová z Vrchlabí v červenci. Podobných zápisů, které nešetří slovy chvály, je ovšem spousta. Některé z nich i od českých celebrit, své poděkování v knize vyjádřili třeba populární komentátor Vojtěch Bernatský či zpěvák Roman Vojtek.

Nabídka Informačního centra

Co je vlastně náplní práce takového informačního centra? Informační centrum, dříve také Kulturní informační centrum, má za primární cíl poskytovat bezplatně informace a to jak kulturní tak turistické. Každý měsíc IC připravuje kulturní kalendář, který je podkladem pro kalendář na webových stánkách města www.kutnahora.cz, pro kulturní přehled v Kutnohorských listech a dále je rozesílán médiím, školám a dalším zájemcům.
Turisté se na IC obrací, aby získali aktuální informace týkající se památkových objektů, výše vstupného, stravovacích a ubytovacích zařízení a také autobusových a vlakových spojů.
IC je také prodejním místem sítě TicketPortal – zajišťuje on-line rezervace a předprodej vstupenek na kulturní, sportovní a společenské akce konané po celé ČR.

„V prosinci jsme rozšířili nabídku a stali se prodejcem vstupenek Ticketstream. Rádi bychom na začátku příštího roku zahájili ve spolupráci s Městským Tylovým divadlem a kinem Modrý kříž i předprodej jejich vstupenek. V tomto trendu chceme pokračovat a stát se prodejním a rezervačním místem další sítě – Ticket Art. Naším cílem je nabídnout kompletní a komfortní zajištění vstupenek pro Kutnohořany na jednom místě,“ zmínila Kratochvílová.

K dalším poskytovaným službám patří půjčovna kol, nabídka počítačů s internetovým připojením, kopírování, skenování, laminování, faxování a telefonní služby. Samozřejmostí je doplňkový prodej suvenýrů, map, pohlednic, publikací a také regionálních produktů. Do režie informačního centra spadá i pronájem dvou výstavních sálů a klubovny s WIFI v 1. patře Sankturinovského domu, kde se konají převážně výstavy a přednášky a od září také výstavního sálu v nově zrekonstruovaném Spolkovém domě v Lierově ulici. Pod informační centrum Domeček, v Barborské ulici také spadá Kaple Božího těla, kde jsou pořádány kulturní a společenské akce a obřady. IC ještě spravuje muzeum Alchymistická dílna, tak trochu utajené ve sklepních prostorách domu na Palackého náměstí, které dostalo novou koncepci a bylo znovu otevřeno v srpnu roku 2011.

Trochu čísel na závěr

Od dubna do října 2012 navštívilo Informační centrum na Palackého náměstí téměř pětačtyřicet tisíc lidí, což je o čtvrtinu více než ve stejném období roku 2011. Denně průměrně využilo služeb informačního centra 208 návštěvníků (resp. 321 v červenci a srpnu). Za sezonu pracovníci IC zodpověděli dalších 1 382 dotazů prostřednictvím telefonu a 291 e-mailů. Nárůst návštěvnosti zaznamenaly také další dvě pobočky, Informační centrum „Domeček“ u chrámu sv. Barbory (IC Domeček) a Informační centrum na hlavním vlakovém nádraží (IC ČD). IC Domeček navštívilo v letošní turistické sezoně přes šedesát tisíc lidí, z toho přes jedenadvacet tisíc zahraničních turistů.
„Denně zavítalo do centra v průměru přes 280 lidí. Informační centrum na hlavním vlakovém nádraží zahájilo provoz 1. června 2011. V druhé polovině října letošního roku uvítalo svého již třicetitisícího návštěvníka. Pro informaci přišlo do IC ČD v letošní sezoně 16 882 lidí. Odhad meziročního nárůstu je zhruba 25 %, denní průměrná návštěvnost byla téměř 80 lidí,“ doplnila povzbudivý výčet Lenka Kratochvílová.

Autor: Jan Šmok

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Zavřít menu