Kutnohorští radní ustanovili kontrolní skupinu pro stravování, která prověří situaci ve školních jídelnách

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání školské komise. Vzhledem k nárůstu počtu stížností na školní stravování  kutnohorští radní ustanovili kontrolní skupinu, která situaci ve školních jídelnách prověří.  Oprávněna bude ke vstupu do jednotlivých provozů školního stravování v Kutné Hoře.  

Kontrolní skupina by měla zjistit oprávněnost stížností, ať už na kvalitu či kvantitu stravy podávané v jídelnách, případně další problémy týkající se provozu stravovacích zařízení. Na základě provedené kontroly by pak měla své závěry prezentovat školské komisi, která v případě zjištěných pochybení vydá svá doporučení k nápravě.

Podle slov starosty Josefa Viktory (ANO) se v minulosti školská komise zabývala stížnostmi například na fronty, které se tvořily při vydávání jídla ve školní jídelně ZŠ Žižkov. „Situace byla vyřešena novým uspořádáním vydávání jídel a rozšířením stolků,“ dodal starosta a ocenil, že školská komise byla rozšířena o Karla Polívku ze SOŠ a SOU řemesel, který je odborníkem v této oblasti a dokáže situaci vyhodnotit.

pra

Zavřít menu