S platností od 14. října dojde ke změně systému městské autobusové dopravy v Kutné Hoře. Některé linky budou přetrasovány

Po více než 30 letech přichází revoluční změna systému linek městské autobusové dopravy. Již 14. října přestane platit současný systém značení linek (1 až 7) a bude zaveden nový. Linky zajišťující obsluhu během pracovního dne získají označení 11 až 17 a víkendová linka číslo 91. Důvodem je nezaměnitelnost se stávajícími linkami.

Co změny přinesou?

Těšit se mohou především obyvatelé Karlova a dolního Žižkova (Vrchlice). Nové linky 15 (Karlov) a 14 (Vrchlice) výrazně zlepší dopravní obslužnost těchto městských částí. Obyvatelé Kaňku se dočkají nárůstu počtu spojů, vhodnějších časů odjezdů a příjezdů autobusů, a především přímého spojení se sídlištěm Šipší a ČKD (linka 17). Obyvatelé centra může těšit počet linek, které budou obsluhovat zastávky vybudované v loňském roce. Místo linky jediné budou hned tři. A sice linky 12, 13 a 14. Všechny ranní i odpolední spěšné vlaky z/do Prahy s názvem „Sp Vrchlice 190X“ budou mít zajištěny přípoj na autobus. Vzroste počet spojů o víkendu, které nově budou zajíždět do centra města. Velkou výhodou je, že každá linka má pevně stanovenou trasu, cestující tedy nemusí v jízdním řádu zjišťovat, zda daný spoj nejede jinudy (výjimku tvoří pouze linka 16). Na zastávkách budou vyvěšeny zjednodušené odjezdové jízdní řády pro lepší přehlednost.

Víme, že jízdní řády nebudou dokonalé, každá větší změna znamená zásah do stávajícího systému, což může být v počátcích matoucí. Změny budeme od prvního dne vyhodnocovat a v příštích měsících nastanou změny další. Dopravce přislíbil, že zajistí další vozy i řidiče, kteří nám k dotažení změn do finále v současné době chybějí. Např. Karlov bude moci být tak od února obsluhován v obou směrech a do Malína a Hlízova bude zajíždět linka 12, nikoli 15. Naroste počet spojů ve všední den i o víkendu. Vybudujeme nové zastávky Klimeška a V Cihelně na dolním Žižkově. Prosíme proto o shovívavost v tomto „přechodovém“ období.

Vítáme veškerou součinnost cestujících. Mohou se na nás obracet s nápady a připomínkami na e-mailové adrese mhd@kutnahora.cz. Každou připomínkou se budeme zabývat.

Rád bych touto formou poděkoval za pomoc všem dalším členům pracovního týmu k MHD, především místostarostovi Vítu Šnajdrovi (Piráti), Zdeňku Sedláčkovi (ANO) a Jaromíru Ďoubalovi.

Radim Fedorovič (Kutnohorská změna),
autor změn MHD

Přínosem změn bude zajištění dopravní obslužnosti

Nový systém městské hromadné dopravy bude po náročných přípravách a složitých jednání zahájen v pondělí 14. října od ranních hodin. Jeho součástí je nejen změna jízdních řádů a jejich podoby (budou odjezdové, jako je tomu v Praze a Kolíně). Budou „přetrasovány“ i některé linky. Přínosem nového systému bude podle slov místostarosty Víta Šnajdra (Piráti) zajištění dopravní obslužnosti městských částí, především Kaňku, Karlova a Dolního Žižkova, kam autobus dříve nezajížděl.

„Dalším důvodem, proč to děláme, je optimalizace dopravy, vytvoření taktových jízdních řádů. Autobusy budou jezdit v pravidelných intervalech,“ konstatoval Vít Šnajdr a dodal, že by již nemělo docházet k tomu, že ze stejného místa odjíždějí dva městské autobusy dvě minuty po sobě po stejné trase, jako je tomu teď. Další výhodou bude lepší návaznost na vlakové spoje. „Je důležité si uvědomit, že v dohledné době nás čeká integrace dopravy v rámci Středočeského kraje,“ dodal Vít Šnajdr.

Městskou autobusovou dopravu v Kutné Hoře bude zajišťovat celkem osm linek. Sedm bude jezdit ve všední dny a jedna bude víkendová.

„Nové jízdní řády budou mít platnost do 14. prosince 2019, kdy dojde již tradičně ke generální změně jízdních řádů v České republice. Očekávám, že už v listopadu bychom měli vědět, co je potřeba doladit,“ konstatoval Radim Fedorovič s tím, že případné změny by do nových jízdních řádů pro rok 2020 byly zahrnuty.

Další změny v MAD jsou očekávány v únoru, kdy by měl být posílen vozový park a měl by být navýšen počet spojů.

Monika Pravdová

 

Zavřít menu