Rada města přijala rezignaci likvidátorky společnosti Služby města Kutné Hory a jmenovala nového likvidátora

Rezignaci jednatelky a likvidátorky společnosti Služby města Kutná Hora s.r.o. v likvidaci Heleny Plíhalové kutnohorští radní na svém mimořádném jednání 30. 9. 2019 přijali a ke dni 1. 10. 2019 jmenovali nového jednatele a likvidátora, advokáta Jana Špitze.

Rada města projednala na svém mimořádném zasedání rezignaci jednatelky a likvidátorky společnosti Služby města Kutná Hora s.r.o. v likvidaci Heleny Plíhalové.  Písemnou rezignaci doručila minulý týden a navrhla termín odstoupení k 30. 9. 2019. Aby nedocházelo k dalším průtahům v likvidaci společnosti, kutnohorští radní se seznámili s nově navrženým advokátem Janem Špitzem a jmenovali  ho do pozice jednatele a likvidátora společnosti. „Nový likvidátor navrhl svou odměnu ve výši 250 korun za hodinu, s tím, že bude radě města pravidelně předkládat vyčíslení úkonů, které učinil. Jako další podmínka pak byla stanovena i maximální výše odměny, která nesmí přesáhnout částku 10.000 Kč za dokončení celé likvidace,“ uvedla Adéla Kloudová, vedoucí Odboru kanceláře tajemníka MěÚ Kutná Hora.

Společnost Služby města Kutné Hory s.r.o. byla vytvořena a zaregistrována proto, aby někdejší společnost Průvodcovská služba s.r.o., která vykazovala dlouhodobě ztrátu a byla městem dotována, mohla být přetransformována na příspěvkovou organizaci. V prosinci 2018 radní schválili kroky, které souvisely  s likvidací společnosti Služby města Kutné Hory a jednatelka společnosti Helena Plíhalová byla s platností od 1. ledna jmenována likvidátorem společnosti Služby města Kutné Hory. Hladký průběh likvidace společnosti však brzdily dva soudní spory s bývalými jednateli společnosti.

Soudní spor s bývalou jednatelkou Ivanou Vopálkovou byl ukončen letos v srpnu a společnost jí vyplatila na základě rozhodnutí Vrchního soudu odstupné včetně úroků z prodlení.  Pokračuje však nadále soudní spor s bývalým jednatelem Robertem Lukáškem. Jak celý spor bude nadále probíhat, bude nyní záležet i na postupu nově jmenovaného likvidátora.

tz, pra

 

Zavřít menu