Pracovního jednání kutnohorského zastupitelstva 23. ledna se v KH Tebis v Puškinské ulici zúčastnila méně než polovina členů, konkrétně třináct. Tématem jednání byla prezentace městského tepelného hospodářství, jehož součástí byl výklad technických a ekonomických principů vztahujících se k činnosti společnosti a k výrobě a distribuci tepla ve městě.

 

V závěru prezentace jednatel KH Tebis Karel Koubský vysvětlil výhodnost spojení okrsků Hlouška – Šipší a odborník na energetiku a teplárenství Zdeněk Funda seznámil přítomné s aktuálním harmonogramem realizace přivaděče tepla z EC Kutná Hora.

„Mrzí mě, že jistá část zastupitelů, požadujících pouze ekonomické zdůvodnění návratnosti propojení okrsků CZT, odmítá jakákoliv další vysvětlení důležitých souvislostí,“ konstatoval po skončení jednání zastupitelstva jednatel KH Tebis Karel Koubský.

 

Na snímku: Karel Koubský, jednatel KH Tebis

 

 

Zavřít menu