Všichni zájemci o letní brigádu „Zelené město“ organizovanou Technickými službami Kutná Hora, spol. s r.o.  mají poslední šanci si podat přihlášku. Ve dvou turnusech budou studenti zkrášlovat okolí Kutné Hory od 15. července do 9. srpna. …………………………………………………………………………………………….

V  letošním roce se bude pracovat na úpravách veřejné zeleně a vyčistění toku říčky Vrchlice a jejího okolí. Dále potom na úpravě pěšin a jejich okolí na území Bylanky, včetně vyčistění  potoku Bylanka a cest vedoucích k Velkému rybníku a to buď kolem kostela Sv. Trojice nebo přes Škvárovnu a Bylany.

Více o loňském ročníku Zeleného města si přečtete ZDE.

Jak na to?
Přihlášku a bližší informace o akci získáte na webových stránkách Technických služeb test.tskh.cz v sekci Zelené město nebo na stránkách Městského úřadu Kutná Hora www.mu.kutnahora.cz v sekci MÚ informuje). 3. července 2013 od 14.00 hodin se uskuteční ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře obvyklé losování zájemců.  Každý zájemce může být přihlášen pouze na jeden z termínů (1. turnus 15. až 26. července 2013 nebo 2. turnus 29. července až 9. srpna 2013). Podmínkou pro přihlášení je dovršení 18 let věku a předložení platného potvrzení o školní docházce.  Odměna za práci je stanovena na 80 Kč/hod hrubého. Celkem bude vybráno 40 studentů. Na každý turnus 20, plus náhradníci. Všichni zájemci by si měli předem uvědomit, zda na fyzickou práci venku stačí, zda nemají nějaká zdravotní omezení a zda jim pracovní doba od 6:30 do 15.00 hod. nebude překážkou. Vyplněné přihlášky lze poslat poštou na Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, 28401 Kutná Hora, zaslat na e-mail ts@tskh.cz nebo je přinést osobně. Poslední termín pro podání přihlášky v den losování 3.7.2013 je osobně nebo e-mailem do 12.00 hodin na adresách Technických služeb Kutná Hora, spol s r.o.  nebo osobně do 13.30 minut před zahájením losování dne 3.7.2013 ve Vlašském dvoře, Kutná Hora.

 (red)

.

 

Zavřít menu