Předáním staveniště firmě CALIPSUM byla 2. února zahájena realizace projektu Obnova malé scény Městského Tylova divadla v Kutné Hoře, reg.č. CZ.1.15/ 3.2.00/ 82.01902, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.

.
Prostor malé scény byl již několik let návštěvníkům nepřístupný, sloužil jen jako sklad rekvizit a kulis. Malá scéna bude mít cca 98 míst, stane se tedy vhodným prostorem pro konání menších kulturních akcí, které by kapacitu velkého sálu nenaplnily. Těšit se mohou především rezidenti Kutné Hory a obyvatelé okolních obcí, kteří mají zájem o nejrůznější kulturní aktivity v podobě divadelních představení, koncertů, besed se známými osobnostmi apod. Další cílovou skupinou jsou městem zřizované instituce a také zájmová sdružení, která pořádají vlastní kulturní představení a hledají vhodné prostory k jejich prezentaci. Navýšením kapacity divadla a možností realizovat více představení najednou dojde ke zkvalitnění kulturní nabídky nejen ve městě a jeho okolí, ale v celém našem regionu.
Celkové plánované výdaje projektu přesahují 10 mil. Kč, přičemž dotace může činit až 8,9 mil. Kč. Projekt má být dokončen již v červnu 2015.

Odbor investic MěÚ Kutná Hora

loga Dačický a Malá scéna 2015
loga Dačický a Malá scéna 2015

 

.

Zavřít menu