Město Kutná Hora získalo od společnosti Philip Morris International grant na projekt „Obnova zanedbaných míst ve městě“. Finanční příspěvek je určen na úpravu zelených pásů v ul. Masarykova a Vítězná v Kutné Hoře. .

.

Stávající zelené pásy jsou v současnosti převážně zatravněny se zbytky tvarovaných keřů či přestárlých kulovitých javorů. Cílem rekonstrukce je zatraktivnění zelených pásů podél komunikace. Součástí je ošetření stávajících dřevin, vč. vykácení neperspektivních, doplnění stromořadí. Po celé délce obou řešených ulic byla do zelených pásů navržena v místech, kde není možná výsadba stromů, výsadba volně rostoucích živých plotů. Realizaci zajišťuje společnost Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

(red)

Návrh sadových úprav – ul.  Masarykova
Návrh sadových úprav – ul.Vítězná

.

Zavřít menu