Rada města Kutná Hora vyhlásila výběrové řízení na pronájem startovacího bytu v ul. Vojtěšská, č.p.19. Smlouva o nájmu bude uzavřena s uchazečem, kterého na základě vyhodnocení výběrového řízení dle Pravidel pro obsazování „startovacích bytů“ schválí Rada města Kutná Hora na dobu určitou dva roky.

.
V případě, že nájemce bude řádně plnit všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, může být smlouva prodloužena na stejnou dobu. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být doba nájmu ještě prodloužena, maximálně však na celkovou dobu nájmu 6 let.). Podrobnosti najdete na úředních deskách Města Kutná Hora a na webu.

(red)

.

Zavřít menu