Město Kutná Hora vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí oddělení školství a kultury, uzávěrka přihlášek je 22. 11. do 14 hodin

Město Kutná Hora vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí Oddělení školství a kultury. Termín nástupu 1.2.2022, případně dle dohody. Obecná charakteristika této pracovní pozice, požadavky na uchazeče, stejně jako další podrobnosti k vyhlašovanému výběrovému řízení, jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora ZDE.

Přihlášku do výběrového řízení, včetně požadovaných dokladů, je nutné doručit poštou či osobně nejpozději do 22.11.2021 do 14.00 hodin.  Obálku označte: „NEOTEVÍRAT Výběrové řízení – vedoucí Oddělení školství a kultury“

red

Zavřít menu