Na Kaňku došlo k propadu, nevstupujte do uzavřené oblasti, hrozí riziko pádu do 40 metrů hlubokého kráteru. Jeho okraje jsou nestabilní

Na Kaňku, kde ještě nedávno vedla cesta pro pěší, je téměř čtyřicet metrů hluboký kráter. Na jeho dně jsou vidět pozůstatky původního středověkého důlního díla. Obří jáma, která odhadem dosahuje délky 25 a šířky 15 metrů,  pohltila obrovské množství zeminy. Nachází se nedaleko třicetimetrového propadu z roku 1969 a menšího, ke kterému došlo zhruba před dvaceti lety. Prostor je oplocen, označen výstražnými tabulkami se zákazem vstupu. Do vyznačené oblasti je zákaz vstupu. V okolí kráteru jsou trhliny v zemi, hrozí pád do propasti.

„Naštěstí riziko propadu středověkého důlního díla odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram státního podniku  Diamo (O.z. SUL Příbram), který má oblast dobře zmapovanou, odhalil včas. Místo okamžitě zabezpečil a tak ke zranění osob nedošlo,“ uvedl Petr Zeman, jednatel Hornického spolku Barbora, který spolu se svými kolegy pro odštěpný závod zajišťuje oplocení kolem propadu. Vzhledem k tomu, že je jáma stále nestabilní, opadávají stěny, částečně i strop v dobývce a okraje se i nadále hroutí, už několikrát museli oplocení posouvat, rozšiřovat uzavřenou oblast tak, aby byla zajištěna bezpečná vzdálenost od jámy. Vlastníkem pozemku, kde k propadu došlo, je město Kutná Hora. „V současné době pokračují jednání o zajištění propadu trvalým oplocením,“ uvedla Lucie Štolbová, vedoucí technického oddělení MěÚ Kutná Hora.

Jak uvedl inženýr Josef Kovář, technický pracovník s.p. Diamo, o. z. SUL Příbram, čistírna důlních vod na Kaňku je v provozu od roku 2001. Z důvodu zajištění bezpečnosti osob na naučné stříbrné stezce a příjezdu na rozhlednu byly podle jeho slov vytipovány v jižní části Turkaňské rudní struktury dvě nejrizikovější místa a ta následně ověřena loni na podzim průzkumnými vrty. „K zjištění bezpečného provozu byly do vytipovaných vrtů osazeny extenzometry zajišťující monitorování stropu podzemní kaverny,“ konstatoval Josef Kovář, technický pracovník Diamo, s.p. Příbram. V blízkosti propadu z roku 1969 byla zjištěna komora, dobývka v hloubce 13 metrů pod zemí. Podle kamerového průzkumu dosahovala šířky deset metrů a hloubky až 20 metrů,“ podotkl Petr Zeman a doplnil, že bylo  rozhodnuto o vyhloubení šachtice pro zajištění bezpečného přístupu k podzemní dutině, jejímu zdokumentování a následnému zabezpečení. Zakázku na výstavbu šachtice získal ve výběrovém řízení Hornický spolek Barbora Kutná Hora, který se průzkumem kutnohorského podzemí zabývá dlouhodobě. Při výstavbě postupovali podle projektové dokumentace zpracované zadavatelem prací. Místo v třináctimetrové hloubce však na strop komory narazili už v šesti metrech pod zemí. „V té chvíli již bylo zřejmé, že míra rizika je větší, než se původně předpokládalo,“ zdůraznil Petr Zeman. Šachtice posloužila k provedení dvou kamerových průzkumů, které potvrdily rozměry podzemní dutiny a ověřily skladbu nadloží. „Plánovaný průzkum podzemí závodní dolu inženýr Josef Kovář z důvodu bezpečnosti nepovolil. Místo toho jsme začali stavět oplocení a připravovat se na to, že dojde k propadu. Po menším prosednutí v jižní části k němu došlo v polovině září,“ konstatoval Petr Zeman. I přístupovou šachtici, která byla vybudována z jedenácti betonových skruží, spolkla jáma.

Podle slov doktora přírodních věd Jana Kavalíra, který je členem Hornického spolku Barbora, nezbývá jen čekat, až se propad stabilizuje. „Může to trvat až tři roky. Uvidíme, jak rozsáhlý ve finále bude,“ konstatoval Jan Kavalír. K dalšímu vývoji situace mohou podle dalšího člena spolku Ivana Kozáka přispět i povětrnostní podmínky, výkyvy teplot, deště. „Strop dobývky drží zhruba metr, metr a půl  rozvětralého krystalinika, nad tím jsou už jen spraše a valouny,“ zhodnotil Jan Kavalír. Petr Zeman předpokládá, že s největší pravděpodobností se zřítí i zbytek komory na jižní straně. „V nejbližší době bude zřízeno trvalé pevné oplocení, podobné jako je u propadu z roku 1969 s tím, že čela se ponechají pohyblivá, aby bylo podle vývoje situace možné oplocení ještě rozšířit,“ dodal Petr Zeman.

pra

Zavřít menu