Městu Kutná Hora se díky finančním prostředkům z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko podařilo vybudovat další řadu nasvětlených přechodů v Kutné Hoře. Z částky 250.000 Kč bylo vybudováno nasvětlení přechodu u ZŠ Kamenná stezka, na křižovatce U Musilů, u kapličky od ulice Tyršova a přechod u nové polikliniky.

 

Původně měly práce na přechodech začít již v srpnu, ale celá akce se zkomplikovala z důvodu uzavření průjezdu města Kolína. Většina dopravy pak byla odkloněna přes lokalitu, kde se právě nacházejí zmíněné přechody pro chodce. Technické služby Kutná Hora pak mohly s pracemi začít až po znovuotevření napojení kolínského obchvatu.

Ve všech případech byly Technickými službami Kutná Hora nainstalovány na každé straně přechodu pro chodce nové sloupy s výložníky, na kterých je osvětlovací těleso pro bezpečnostní nasvícení přechodů pro chodce. Drobný problém se vyskytl pouze u přechodu pro chodce u kapličky, kde bylo nutné zajistit šachtu u základové patky pro stožár.

Realizace bezpečnostního nasvětlení přechodů pro chodce byla však dokončena v plánovaném termínu tj. 30.11.2012. Slavnostní předání a poděkování automobilce TPCA se uskuteční v rámci zahájení zasedání zastupitelstva města Kutná Hora dne 18.12.2012 v 16.00 hod. v Rytířském sále Vlašského dvora za účasti zástupců grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko.

O grantovém programu TPCA Partnerství pro Kolínsko

Grantový program TPCA Partnerství pro Kolínsko vznikl v roce 2005 s cílem systematicky přispívat k rozvoji kolínského regionu. Každý rok jsou vybírány veřejně prospěšné projekty, které jsou podpořeny celkovou částkou 4 milióny korun. Cílem programu TPCA Partnerství pro Kolínsko je přispět k trvale udržitelnému rozvoji Kolínska, rovnováze jeho ekonomického, sociálního i ekologického rozměru a k většímu zapojení občanů do dění v obcích. Podporovány jsou projekty z oblastí vzájemného soužití, bezpečné dopravy a životního prostředí.

www.partnerstviprokolinsko.cz

 

Autor: redakce

Zavřít menu