Město vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Smart City managera

Město Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Smart City managera. Jeho základním úkolem je zajištění zpracování koncepce Smart City s osobní participací na přípravě a koordinaci primárních prioritních témat a projektů.

Úkoly SCM bude revize existence a aktuálnost strategických dokumentů města Kutná Hora, které jsou již zmiňovány v analýze připravenosti města. Nastavení procesů při přípravě a realizaci jednotlivých projektů, zajištění odborného dohledu nad přípravou dotačních titulů s důrazem na nastavení procesů projektového řízení.

Příprava jednotlivých projektů pro orgány města, zvýšení úrovně komunikace v rámci úřadu, mezi jednotlivými odbory, klíčovými pracovníky, městskými organizacemi, dodavateli, atd. 

Požadavky na uchazeče, stejně jako další podrobnosti k vyhlašovanému výběrovému řízení, jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora

Zavřít menu