Starosta města ve svém projevu přeje všem krásné Vánoce, lásku, toleranci i vzájemnou úctu

Vážení spoluobčané, milé děti, dámy a pánové,

je mi velmi líto, že z důvodu mimořádných opatření se dnes společně nemůžeme setkat na Palackého náměstí, již tradičně na svátek svaté Barbory, abychom společně rozsvítili vánoční strom. Abychom na chvíli zapomněli na každodenní shon a společně si připomněli sváteční adventní dobu a následující vánoční svátky.

Musíme se dnes obejít bez vánočního doprovodného programu, především bez tradičního vystoupení těch nejmenších, našich dětí. Přesto věřím, že si se svými rodiči nebo kamarády cestu k nazdobenému stromu najdete a atmosféru Vánoc si užijete, jak se patří.

V tomto vánočním čase je příležitost na chvíli se zastavit, zamyslet se a zavzpomínat jen na to dobré, pěkné. Je to doba, kdy můžeme být se svou rodinou, s dětmi, setkat se s přáteli a známými.

A právě přátelství je vztah vyznačující se vzájemným porozuměním, pochopením a pokorou. V tomto období vnímáme, že bez lidské sounáležitosti, lásky, tolerance a úcty by byl náš život smutný a jednoduchý. Nezapomínejme ani na ty, kteří nemohou být mezi námi.

Až dohoří čtvrtá svíce na adventním věnci, bude Štědrý den. Těm nejmenším přeji hodně dárků pod stromečkem. Nám dospělým přeji klid a dostatek rodinné pohody, hlavně pevné zdraví a dostatek životního optimismu.

Vážení spoluobčané, jménem svým i jménem zastupitelů našeho města Vám přeji co nejklidnější čas adventní, čas, ve kterém budete chystat dárky pro ty, které máte rádi. Přeji vám co nejkrásnější prožití vánočních svátků a ničím nerušený Štědrý večer v kruhu svých nejbližších. Ať Vaše domovy prostoupí vůně jehličí, svařeného vína a rozzářené oči našich dětí. Přeji Vám šťastný vstup do Nového roku, pevné zdraví, lásku a pohodu.

Krásné Vánoce a bohatého Ježíška!

Josef Viktora

Zavřít menu