Nový jednatel společnosti KH TEBIS s.r.o. Ing. Tomáš Pilc nedávno uveřejnil informace o nevýhodnosti smlouvy s EC Kutná Hora s.r.o., kterou na základě dohod bývalého vedení radnice uzavřel odvolaný jednatel Karel Koubský (Šance pro Kutnou Horu). Dovolím si k tomu přidat informace další.

.

Bývalá radnice se rozhodla v roce 2012 uzavřít smlouvu o dodávkách tepelné energie z biomasového zdroje se společností EC Kutná Hora s.r.o. Dle této smlouvy, pokud EC KH nedovolí jinak, jsme vázáni odběrem tepla až do roku 2029. Nadstandardní délka trvání smlouvy by nebyla takovým problémem, pokud by se cena tepla odvíjela od aktuálních cen plynu. Tak tomu však není a díky poklesu cen plynu na burze budeme v příštím roce tratit částku 6 milionů Kč. Při současných cenách plynu by tak celková ztráta v roce 2029 dosáhla výše až 100 milionů korun!
Bývalý jednatel tvrdí, že smlouva s EC Kutná Hora je přesto výhodná.

Argument č. 1: Plyn zase podraží.
Otevření trhu s Íránem a zrušení embarga na export americké ropy tomu rozhodně nenahrávají, spíše můžeme čekat další pokles cen ropy i plynu, čímž ztráta ještě naroste. Uzavření smlouvy na 15 let (včetně výpovědní lhůty) s nejasným výhledem bylo proto velmi chybným rozhodnutím.

Argument č. 2: Cena tepla „ze slámy“ by byla v porovnání s plynem nižší, kdyby se připojil plavecký a zimní stadion a střední odborné učiliště na Karlově.
Pomineme-li dosavadní nezájem učiliště k připojení se na EC KH, žádost o dotaci plaveckého stadionu na nové kotelny a nutnost využívat tepelný propoj ze zimního stadionu z dotačních důvodů, celkový odběr tepla rozhodně nic nespasí a maximálně sníží ztrátu ze 100 na 80 milionů Kč, kterou opět navýšíme připočtením nákladů na vybudování přivaděče za 7,5 milionu Kč. Jediné, čeho dosáhneme, je závislost na odběru z EC KH i po skončení stávající smlouvy, neboť tepelné rozvody na Karlově jsou oproti městské soustavě ve vlastnictví EC KH a současné kotelny obou stadionů i učiliště již nebudou využitelné.

Argument č. 3: Spalování biomasy je ekologické.
Tento argument je pravdivý leda na papíře bruselského úředníka. Každý odborník ví, že spalováním biomasy vznikají rakovinotvorné látky a skleníkové plyny. Spalování zemního plynu představuje mnohem menší zátěž pro životní prostředí i zdraví občanů. A to nepočítáme zplodiny z kamionů, které slámu dováží.
Jsem přesvědčen, že racionálně uvažující člověk by nemohl takto nevýhodnou smlouvu podepsat, pokud by se snažil být dobrým hospodářem. Současná rada města rozhodně není s momentální situací spokojena a ve spolupráci s orgány společnosti KH TEBIS s.r.o. činí kroky, které by měly vést k nápravě nynější situace.

Za radu města: Radim Fedorovič, radní (Kutnohorská změna)

.

Zavřít menu