Městský úřad Kutná Hora informuje: Nabídka pronájmů

Nebytové prostory

Výběrové řízení č. SN 25/18 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora. Jedná se o prostory ve sportovní hale Klimeška, a to kancelář + sprcha v I. patře budovy o výměře cca 25 m2. Minimální cena za pronájem prostorů včetně movitých věcí je 1.857 Kč/měsíc bez DPH. Prohlídka prostor se uskuteční dne 7.1.2019 od 15.00 hod. Uzávěrka přihlášek je dne 10.1.2019 ve 13.00 hod.

Výběrové řízení č. SN 26/18 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora. Jedná se o prostory ve sportovní hale Klimeška, a to kancelář + sprcha v I. patře budovy o výměře cca 25 m2. Minimální cena za pronájem prostorů včetně movitých věcí je 1.857 Kč/měsíc bez DPH. Prohlídka prostor se uskuteční dne 7.1.2019 od 15.00 hod. Uzávěrka přihlášek je dne 10.1.2019 ve 14.00 hod.

Celá znění výběrových řízení včetně podmínek jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: www. mu.kutnahora.cz, pod odkazem „úřední deska“.

Kontakt: Odbor správy majetku MÚ Kutná Hora (tel: 327 710 170)

Zavřít menu