Mobilní rozhlas může být využit nejen v krizové situaci, ale i k oboustranné komunikaci mezi úřadem a občany

Rada města 23. září schválila objednávku o poskytování služeb Mobilního rozhlasu od brněnské společnosti Neogenia. „V rámci krizového řízení jsme tento systém již využívali a velmi se nám osvědčil. Funguje k oboustranné komunikaci, občané mohou jeho prostřednictvím vznášet dotazy,“ uvedl starosta města Josef Viktora (ANO) s tím, že společnost nabídla městu slevu a to třicet procent ceny po dobu jednoho roku. Za využívání tohoto komunikačního systému tak město po dobu jednoho roku bude platit 1990 korun bez DPH měsíčně. Součástí nabídky jsou i osobní školení a profesionální propagační kampaň.

„Během krizové situace využívalo systém okolo 1700 uživatelů, prostřednictvím aplikace nebo e-mailu. Výjimečně jsme použili i rozesílku sms. Systém sloužil pro předávání informací občanům, v menší míře i pro dotazy občanů. Ostatní funkce nebyly využívány,“ konstatoval místostarosta Vít Šnajdr (Piráti) a připomenul, že kromě již zmíněné krizové komunikace je umožněna i oboustranná komunikace mezi úřadem a občany. Mobilní rozhlas může být využit zejména pro  hlášení závad, nepořádku, černých skládek, zatoulaných zvířat, ztrát a nálezů atd. Zároveň oznamovatel uvidí v jakém stavu jeho hlášení je. „Další funkce jsou minireferenda, ankety a participace, které úřad plánuje aktivně využít,“ řekl místostarosta. Velkou výhodou je podle jeho slov značné rozšíření a jednoduché ovládání. „Vzhledem k tomu, že v současné době město žádnou podobnou aplikací nedisponuje, věříme, že dojde k posílení a zefektivnění komunikace mezi občany a úřadem,“ dodal Vít Šnajdr.

pra

 

Zavřít menu