Na sídlišti Šipší chystají výstavbu nového parkoviště, vzniknout by mohlo kolem třiceti parkovacích míst

O vytvoření nových parkovacích míst na sídlišti Šipší usiluje město Kutná Hora již řadu let. Veškeré snahy však až do nedávné doby brzdila nevyřešená vlastnictví pozemků se státním statkem Čáslav v likvidaci. Po řadě let vyjednávání se nakonec podařilo pozemky odkoupit do vlastnictví města. „V současné době intenzivně pracujeme na projektu parkoviště vedle trafostanice, v blízkosti mateřské školy, kde vznikne kolem 30 parkovacích míst,“ uvedl Jiří Janál, vedoucí odboru investic MěÚ Kutná Hora,  a dodal, že odborná firma bude muset zajistit přeložku optického telekomunikačního kabelu, který tam vede. „Řešení problematiky parkování by měl napomoci dopravní generel, na kterém se také pracuje,“ dodal Ing. Janál.

pra