Na sídlišti Šipší chystají výstavbu nového parkoviště, vzniknout by mohlo kolem třiceti parkovacích míst

O vytvoření nových parkovacích míst na sídlišti Šipší usiluje město Kutná Hora již řadu let. Veškeré snahy však až do nedávné doby brzdila nevyřešená vlastnictví pozemků se státním statkem Čáslav v likvidaci. Po řadě let vyjednávání se nakonec podařilo pozemky odkoupit do vlastnictví města. „V současné době intenzivně pracujeme na projektu parkoviště vedle trafostanice, v blízkosti mateřské školy, kde vznikne kolem 30 parkovacích míst,“ uvedl Jiří Janál, vedoucí odboru investic MěÚ Kutná Hora,  a dodal, že odborná firma bude muset zajistit přeložku optického telekomunikačního kabelu, který tam vede. „Řešení problematiky parkování by měl napomoci dopravní generel, na kterém se také pracuje,“ dodal Ing. Janál.

pra

Zavřít menu