Nově vytvořená pracovní skupina se bude zabývat i návrhem transparentního rozdělování peněz sportovním oddílům

Návrhem systému financování činnosti sportovních oddílů, problematikou správy sportovišť i aktualizací grantového systému se bude zabývat nově vytvořená pracovní skupina pro koncepci sportu v Kutné Hoře. Rada města ji vytvořila 20. února a jmenovala do ní členy, kteří se ve sportu a jeho financování orientují a mají s tím zkušenosti. Pracovat bude ve složení:  Filip Nedvěd, Alois Salák, Karel Ptáček, Jan Třískala, Martin Běhounek, Jan Ďoubal, Tomáš Pilc a místostarosta Vít Šnajdr. Návrhy pracovní skupiny budou nejprve konzultovány ve sportovní komisi a potom předkládány radě města,  případně zastupitelstvu.

Jedním z úkolů bude podle slov Víta Šnajdra navrhnout transparentní rozdělování městských prostředků tak, aby bylo jasné, kolik peněz komu půjde a proč. Mezi další záležitosti patří podpora trenérské složky sportovních oddílů, zabývat se bude i otázkou sjednocení správy sportovišť. Prvořadým úkolem bude i aktualizace grantového systému tak, aby odpovídal potřebám sportu. „Město má celkem dobrý systém rozdělování financí pro mládež. Tak proč ho nevyužít a neaktualizovat pro dospělé, případně další složky,“ dodal Vít Šnajdr.

Termín vypracování konečných úprav koncepce byl stanoven na 30. 6. 2019.

pra

Zavřít menu