Na úřadu budou obslouženi jen klienti předem objednaní, rezervační systém příslušných agend byl rozšířen o další místa

Z důvodu mimořádných opatření vydaných vládou ČR dne 21. října a omezení osobního kontaktu je nutné objednat se k vyřízení záležitostí na městském úřadu předem. Rezervační systém příslušných agend byl rozšířen. Z důvodu omezení osobního kontaktu na nezbytně nutný budou obslouženi jen klienti, kteří se předem přes rezervační systém objednali. Rezervační systém je k dispozici ZDE.

„Upozorňujeme, že propadlé doklady jsou v době nouzového stavu stále platné. Každou svou návštěvu přepážkového (či jiného) pracoviště důkladně zvažte. V neodkladných případech kontaktujte telefonicky či emailem některou z úředních osob příslušné agendy dle telefonního seznamu MěÚ,“ je uvedeno na webových stránkách města. Kompletní znění upozornění je k dispozici ZDE.

red

Správní odbor

Přepážková pracoviště – občanské průkazy a cestovní doklady

V návaznosti na Usn. vlády č.1080 dne 21.října 2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 22.října 2020 spočívající mimo jiné i v omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy budou obslouženi jen klienti, kteří budou objednání na příslušné agendy odboru. Správní odbor upozorňuje občany, že do dnešního dne nebylo rozhodnuto o tom, že našim odborem vydávané doklady, tedy občanské průkazy a cestovní doklady nemají prodlouženou platnost bez dalšího.

Pokud dojde ke změně neprodleně tuto skutečnost zveřejníme.

Rezervační systém jsme pro Vás rozšířili, a proto Vás žádáme, abyste využívali náš objednávací systém nebo v mimořádných případech kontaktujte naše jednotlivá pracoviště, které jsou uvedeny na stránkách MěÚ-Odbor správní (viz. odkaz níže)

 

Matrika

Dále upozorňujeme občany, že dle Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1078, s účinností od 22.října 2020 došlo k přijetí opatření i na úseku matrik, kdy účast na svatbách a pohřbech je povolena max. do 10 osob.

https://mu.kutnahora.cz/mu/aktualne-navsteva-meu-z-duvodu-omezeni-osob-kontaktu-budou

https://mu.kutnahora.cz/mu/odbor-spravni

Řidičské průkazy, doklady k vozidlům – přepážková pracoviště:

V souladu s Usn. vlády ČR ze dne 21.10.2020 č.1080 o přijetí krizového opatření s účinností od 22.10.2020 spočívající v omezení osobního kontaktu na nezbytně nutný budou obslouženi jen klienti, kteří budou  objednáni přes rezervační systém příslušné agendy.

Objednávací systém byl z tohoto důvodu rozšířen o další volná místa.

Upozorňujeme, že propadlé doklady jsou v době nouzového stavu stále platné. Každou svou návštěvu přepážkového (či jiného) pracoviště důkladně zvažte.

V neodkladných případech kontaktujte telefonicky či emailem některou z úředních osob příslušné agendy dle tel. seznamu MěÚ.

 

 

Zavřít menu