Na webových stránkách města Kutné Hory byl zahájen průzkum zájmu o třídění odpadu

Máte zájem o nádoby na třídění odpadů od domu, nebo o domácí kompostér na rostlinné odpady? V rámci rozšíření a zdokonalení možnosti třídění odpadů zvažuje Město Kutná Hora přípravu projektu „Intenzifikace separace odpadů ve městě Kutná Hora“, financovaný s podporou z Operačního program Životní prostředí. Občané města mohou vyplněním dotazníku na webových stránkách města Kutné Hory www.kutnahora.cz vyjádřit svůj názor.

„Vzhledem k plánovanému nárůstu poplatků za uložení odpadů na skládkách v nadcházejících letech je jedinou možností, jak udržet místní poplatky za odpady na nízké úrovni, předcházení vzniku odpadů a poctivé třídění maximálního počtu složek odpadů. Ze statistik vyplývá, že velmi významnou složkou je plast, papír a rostlinný odpad,“ uvedla Katka Hladíková z technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora a doplnila, že záměrem města je pořízení žlutých a modrých sběrných nádob na papírové a plastové odpadové obaly o objemu 240 litrů.

Nádoby by občané získali zdarma k nemovitosti a město by zajistilo pravidelný svoz. Občané žijící v panelových a bytových domech by nadále využívali kontejnery na ulici. V další fázi by byla možnost získat podporu na nákup domácích kompostérů na zahradu rodinných domů.
„Abychom zjistili zájem občanů, žádáme zástupce nemovitostí o vyplnění krátkého dotazníku, na jehož základě bude rozhodnuto o vypracování projektu, který bude podkladem k žádosti o podporu,“ vyzvala občany Katka Hladíková.
V případě dotazů se obracejte na technické oddělení Městského úřadu, Bc. Kateřina Hladíková, tel. 327 710 187.

mu, red

Zavřít menu