Po téměř dvouleté usilovné spolupráci Českých drah, a. s., Regionální správy majetku pro Prahu a Středočeský kraj a Města Kutná Hora se 29. 6. podařilo slavnostně otevřít nové informační centrum na Hlavním vlakovém nádraží.

.
.

Otevření se zúčastnili mimo jiné i radní Města Kutná Hora, R. Fedorovič, zastupitel Města Kutná Hora T. Gryč, přednosta osobní stanice Kolín, R. Bareš a zástupci Regionální správy majetku pro Prahu a Středočeský kraj.
Původní prostory informačního centra již byly nevyhovující, a to nejen po stránce kapacitní, proto byl zpracován projekt na revitalizaci prostor bývalé čekárny, která byla dlouhodobě uzavřena. Tento prostor byl upraven tak, aby poskytoval veškerý možný komfort při poskytování informací jak pro návštěvníka, tak i pro personál informačního centra. Velkorysost prostoru umožnila připravit pro návštěvníky velkoformátovou česko-anglickou mapu města, díky níž bude možné obsloužit několik klientů zároveň, na stěnách byly vytvořeny vývěsky pro aktuální kulturní akce. Do budoucna tu vznikne i prostor pro širší prezentaci turistických atraktivit v okolí Kutné Hory. Výrazně se rozšířil i sortiment nabízených upomínkových předmětů. V budoucnu by zde měl být instalován i prodejní kiosek s potravinami (sendviči, bagetami atd.), zatím však nebyl nalezen vhodný dodavatel. Informační centrum však nebude sloužit jen návštěvníkům města, sortiment poskytovaných služeb se rozšířil o kopírování, scanování dokumentů a tisk. Pokud tedy bude některý z Kutnohořanů například pospíchat do Prahy na jednání a zapomene si vytisknout důležitý dokument, může využít služeb nového informačního centra. V novém informačním centru bylo navíc zbudováno bezbariérové WC. Nové informační centrum je důstojným reprezentativním prostorem, který návštěvníkům i místním jistě navodí pocit přátelského a vřelého přijetí. Velký dík za to, jak informační centrum vypadá, patří především týmu Regionální správy majetku pro Prahu a Střední Čechy, pracovníkům stávajícího Informačního centra Města Kutná Hora a pracovníkům odboru správy majetku při městském úřadu Kutná Hora.
Přejme tedy novému „íčku“ hodně spokojených turistů i místních obyvatel a málo zpožděných vlaků.

Hanka Musílková, vedoucí oddělení cestovního ruchu marketingu MÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu