Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se bude konat 10. listopadu 2014 od 16:00 hodin v kutnohorském Městském Tylově divadle. Nejočekávanějšími bodem programu bude pravděpodobně volba nového starosty a místostarostů.

.

Program

Úvod, stanovení ověřovatelů a zapisovatele

Slib členů zastupitelstva města

Schválení volebního řádu a ustavení volební komise

Volba starosty a místostarostů

Volba členů rady města

Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Organizační a personální záležitosti

Závěr

(red)

.

 

Zavřít menu