Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že Zastupitelstvo Města Kutná Hora přijalo změnu vyhlášky č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, která od 1. 1. 2015 ruší osvobození pro všechny osoby s trvalým pobytem na ohlašovně (Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora).

.
Žádáme osoby, které mají pobyt na ohlašovně, aby sdělili správci poplatku na níže uvedená telefonní čísla své kontaktní adresy pro zaslání složenek. Případně lze tyto informace zaslat na e-mail: kralova@mu.kutnahora.cz. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora tel. 327 710 149, 327 710 146, 327 710 145, kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Ekonomický odbor MÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu