O návrhu směny kostela sv. Jana Nepomuckého za kapli Božího těla budou rozhodovat zastupitelé. Rada města však tuto směnu nedoporučuje.

Směnu kostela sv. Jana Nepomuckého a přilehlého pozemku o výměře 173 m2, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora za kapli Božího těla, „domeček“ – informační centrum u chrámu sv. Barbory a část přilehlého pozemku o výměře cca 145 m2, které jsou ve vlastnictví města Kutné Hory, kutnohorští radní na základě jednání ze dne 15. května zastupitelům nedoporučují. O směnu objektů požádala farnost v souvislosti s tím, že po více než dvaceti letech končí pronájem kostela sv. Jana Nepomuckého. Smlouva na pronájem městských objektů farnosti končí v lednu 2029. Rada města směnu nedoporučila, konečné slovo však budou mít 22. června zastupitelé.  

„Zastupitelé byli předběžně o této záležitosti informováni při pracovní schůzce. Rada města 2. června schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem kostela sv. Jana Nepomuckého. Končila smlouva o pronájmu, tak abychom měli prostor pro další jednání,“ konstatoval starosta města Josef  Viktora (ANO) s tím, že jelikož se jedná o významné historické objekty v majetku města, vedení kutnohorské radnice si vyžádalo vyjádření a stanoviska všech osadních výborů, různých organizací, komisí a odborů Městského úřadu Kutná Hora, jako jsou Nadace Kutná Hora Památka UNESCO, Národní památkový ústav – pracoviště Kutná Hora, Odbor památkové péče, školství a kultury, Majetková komise, Komise cestovního ruchu a Komise pro strategické plánování a rozvoj města. „Rádi bychom znali i názor občanů města. Proto jsme oslovili osadní výbory, jejichž prostřednictvím se mohou vyjádřit,“ konstatovala místostarostka Silvia Doušová (STAN a Šance KH). „Není jednoduché o tom rozhodnout, názor není jednotný,“ doplnil starosta. Podle slov místostarosty Víta Šnajdra (Piráti) ani hlasování rady města nebylo jednotné.

Kostel sv. Jana Nepomuckého má návaznost na Spolkový dům, který je v majetku města. Kaple zase sídlí v těsném sousedství chrámu sv. Barbory. Přesto celá záležitost je podle vyjádření vedení města komplikovanější. Je nutné brát v potaz ekonomické záležitosti, finanční náklady na správu, provoz i historický význam objektů s výhledem do budoucnosti.

Jak připomenul starosta Josef Viktora, město před zhruba dvaceti lety zajistilo za pomoci dotací Ministerstva kultury obnovu kaple božího těla, která byla v havarijním stavu i rekonstrukci kostela sv. Jana Nepomuckého. Naopak farnost investovala do rekonstrukce „domečku“, který využívá jako informační centrum. Jsou tábory pro i proti směně. Záležet bude na rozhodnutí zastupitelstva. Rada města však doporučuje zastupitelům směnu objektů neschválit.

pra

Zavřít menu