Část odpadů, které naházíme do popelnice, by bylo možno znovu zpracovat a využít. Podmínkou ale je využitelné složky už doma vytřídit a pak uložit do správných kontejnerů. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje a energie.  Kromě toho nevytříděný odpad končí zpravidla na skládkách, které rozhodně nemají na životní prostředí pozitivní vliv.

Vytřídění a využití odpadu je levnější způsob nakládání s odpady, než jejich odstranění, tedy skládkování. Podstatné je i to, že poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Čím více odpadu se tedy vytřídí, tím menší poplatek občané zaplatí.
Za rok 2014 jsme v Kutné Hoře vytřídili celkem 203,14 tun plastu, 306,208 tun papíru, 191,62 tun skla a 30,4 tun nápojového kartonu. Od autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., s kterou má město uzavřenou smlouvu, jsme za rok 2014 získali příspěvek za třídění odpadů 1 504 931 Kč. Čím více odpadů obec vytřídí, tím více peněz na provoz sběru a svozu tříděných odpadů dostane zpátky.
Do modrých kontejnerů patří především papír, lepenka (přeložená), kancelářský papír, sešity, noviny, reklamní letáky a časopisy. Nevhazujte dětské pleny, uhlový, voskový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír. Do žlutých kontejnerů pak odkládáme sešlápnuté PET láhve, plastové obaly, sáčky, tašky, folie, kelímky od jogurtů apod. a další výrobky z plastů. Nevhazujte obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek, novodurové trubky a podlahové krytiny!  Na většině stanovišť se nachází i kontejner na bílé a barevné sklo. Tam nevhazujte porcelán, keramiku, kameny, drátěné sklo a zrcadla. Černé kontejnery s oranžovým víkem jsou pro nápojové kartony, tvz.tetrapaky. Do této nádoby patří krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.  Nejlépe stlačené a bez zbytku nápojů.

Občané Kutné Hory mají možnost třídit odpad na celém území Kutné Hory a to na celkem 113 kontejnerových stanovištích, kde jsou umístěny kontejnery na papír, plast, sklo a nápojový karton. V centru města jsou umístěny dva podzemní kontejnery pro třídění plastu, papíru a skla. Jeden je u Vlašského dvora a druhý na náměstí  Národního odboje.

Více informací najdete na stránkách www.mu.kutnahora.cz v sekci MÚ informuje/Odpadové hospodářství.

O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Třídění odpadu má smysl!

Kateřina Hladíková, referent technického oddělení, OSM

.

Zavřít menu