Před deseti lety odstartovala povinná výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za nový typ, který má v dolní části přední strany dokladu již strojově čitelné údaje. Jedná se o občanský průkaz typu karta, zelené barvy. 

.

Během let 2005 až 2008 si občanské průkazy vyměnila převážná většina občanů starších 15 let. Píši o tom proto, neboť platnost těchto OP je 10 let, takže v tomto roce začala výměna občanských průkazů těch občanů, kteří si v roce 2005 měnili svůj doklad na přepážkách správního odboru. Již v prvních měsících tohoto roku jsme zaznamenali 100 % nárůst žadatelů o nový občanský průkaz oproti roku 2014. Chci touto cestou požádat každého občana, aby si zkontroloval časovou platnost svého OP, popř. tak učinil i u svých bližních, o které eventuálně pečuje.

O nový občanský průkaz je možno požádat nejdříve 60 dnů před uplynutím doby jeho časové platnosti, neboť náklady na jeho výrobu jsou nemalé a jsou placeny ze státního rozpočtu. Nejpozději však je třeba požádat o vydání nového OP do 15-ti pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu, jinak by se občan mohl dopustit přestupku, stejně tak jako v případě, kdy dojde u občana ke změně trvalého pobytu, rodinného stavu apod. a nepožádal by si o nový občanský průkaz v zákonné lhůtě.

Na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů je možné se objednat ON-LINE, stejně tak lze ověřit stav žádosti INFORMCE O VYZVEDNUTÍ OP nebo CD, a zjistit datum, od kdy je občanský průkaz nebo cestovní pas připravený k výdeji. Informace lze získat i telefonicky na číslech: Občanské průkazy – 327 710 323, 327 710 331; Cestovní doklady – 327 710 346, 327 710 348

Na závěr bych Vás chtěl informovat o možnosti požádat si o nový občanský průkaz nejen v pondělí a ve středu, kdy v těchto dnech máme v současnosti velký nárůst žadatelů, ale i v úterý a ve čtvrtek.

Úřední hodiny: pondělí a středa: 7:30 – 16:30 hod., úterý a čtvrtek:  7:30 – 14:30 hod.

JUDr. Miloš Procházka, vedoucí správního odboru MěÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu