O vstupu Kutné Hory do spolku Partnerství pro městskou mobilitu, který se zabývá dopravou ve městech, budou rozhodovat zastupitelé

K řešení problematiky dopravy v centru města by mohl přispět vstup města Kutné Hory do spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. Jak vysvětlil místostarosta Vít Šnajdr, spolek sdružuje kolem šedesáti měst, které se řešením zejména cyklodopravy ve městech, logistikou, ukládáním kol, cyklostezkami atd. intenzivně zabývají. Členy spolku jsou například města Kolín, Říčany, Český Brod, Hradec Králové, Děčín.

Rada města 24. dubna doporučila zastupitelům schválit členství Kutné Hory v tomto spolku a pověřit zastupováním města na jednáních místostarostu Víta Šnajdra. Jak doplnil starosta Josef Viktora, roční členský příspěvek je jen 10 tisíc korun, za rok by bylo provedeno vyhodnocení, zda má členství pro město přínos.

„Kutná Hora řeší dopravní problémy v centru města neustále. Jsem přesvědčený, že členství ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu by bylo pro město přínosem a to nejen v možnosti čerpání příkladů dobré praxe, dobrých podnětů, ale i z hlediska společného postupu svazku měst vůči státní legislativě, podávání a získávání dotací,“ dodal Vít Šnajdr.

pra

Zavřít menu