Poslední dubnový čtvrtek se po necelém roce znovu sjeli do Kutné Hory starostové a starostky kutnohorského regionu na druhé setkání v rámci celostátního projektu Svazu měst a obcí s názvem Podpora meziobecní spolupráce. Pro tuto příležitost byly opět vybrány netradiční prostory.

.
Tentokrát padla volba na refektář kláštera sv. Voršily a úvodního slova se ujal starosta Kutné Hory Martin Starý. Čtyřčlenný tým, který pracuje pod odborem regionálního rozvoje a územního plánování na Městském úřadě v Kutné Hoře, představil přítomným představitelům obcí výsledky své několikaměsíční činnosti, kdy se zabýval zpracováním strategického dokumentu v oblastech odpadového hospodářství, předškolní výchovy a základního vzdělávání, sociálních služeb a cestovního ruchu. Jednotliví členové týmu uvedli konkrétní náměty ke spolupráci obcí, která by podpořila rozvoj kutnohorského regionu, jako např. vytvoření sdíleného kulturního kalendáře, kde by si místní obyvatelé i návštěvníci regionu mohli vyhledávat akce podle data; způsob, jak efektivněji nakládat s odpadem; vybudování zařízení pro děti mladší tří let; nebo vypracování komunitního plánu pro celé Kutnohorsko. K jednotlivým bodům se měli možnost vyjádřit i sami zástupci obcí a vyměnit si své zkušenosti. K přítomným promluvil i Radek Tvrdík, manažer MAS Lípa pro venkov, se kterou úzce spolupracujeme. Na závěr starostové a starostky stvrdili svými podpisy prohlášení o vzájemné spolupráci. Vzhledem ke skutečnosti, že je avizováno prodloužení projektu o pět měsíců, doufáme, že se podaří některé ze stanovených cílů na Kutnohorsku zrealizovat.

Silvia Doušová, koordinátorka realizačního týmu
.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu