Položením kytic v sobotu 8. května připomenuli 76 let od konce druhé světové války

76 let od konce 2. světové války připomenul v sobotu 8. května za kutnohorskou radnici, spolky, organizace a občany města starosta Josef Viktora (ANO). Vzpomínková akce, které se obvykle účastní zástupci spolků a organizací, se z důvodu přetrvávající epidemické situace konala bez účasti veřejnosti.

U pomníku na náměstí Národního odboje položil starosta kytici za účasti pracovníků odboru památkové péče, kultury a školství Městského úřadu v Kutné Hoře. Poté se malé komorní připomenutí výročí konce války konalo u pomníku před malínskou školou, kde se spolu se starostou města zároveň sešli zástupci Osadního výboru Malín, hasičů a malínských občanů.

pra

Zavřít menu