Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se bude konat v úterý 12. srpna 2014 od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu jsou, mimo jiné, schválení kupní smlouvy na areál bývalé cihelny v Kutné Hoře či žádost o dotaci na rekonstrukci suterénu ZŠ Kamenná stezka.

.

Program

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Dotazy a připomínky občanů

IV. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

V. Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Pověření zástupce ZM na valné hromadě

1/02 Mimořádná dotace (Sparta Kutná Hora a.s.)


Materiály ekonomické odboru

2/01 Souhlas s poskytnutím daru

2/02 Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 16

2/11 Kupní smlouva na areál bývalé cihelny v Kutné Hoře

.
Materiály odboru správy majetku

3/01   Výjimka z 2. vlny pravidel privatizace – Horáčkovi, Benešova 322

3/02   Výjimka z 2. vlny pravidel privatizace – Kameníkovi, Benešova 322

3/03   Doplnění zásobníku nepokrytých akcí – výměna oken Zámecká 167

3/50   Doplnění zásobníku nepokrytých akcí – Úprava parkovací plochy U Lazara

3/95   Rozpočtové opatření – OSM – TO č. 14/14

3/96   Rozpočtové opatření – OSM – TO č. 15/14


Materiály odboru památkové péče

4/01 Změna rozdělení financ. prostředků v rámci Programu regenerace MPR

4/02 Navýšení příspěvku z Fondu regenerace města

4/03 Doplnění textu Statutu Fondu regenerace města

4/04 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 8

4/05  Žádost o dotaci na rekonstrukci suterénu ZŠ Kamenná stezka


Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP

5/01 Poskytnutí zápůjčky z FRB

5/02 Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek

5/03 Pořízení změny č. 52 ÚPM


Materiály odboru investic

6/01 Prodej STL plynovodní přípojky Malín


VI. Odložené materiály

2/13 Prodeji části pozemku v Kutné Hoře (pí. Kosová)


VII. Různé

VIII. Závěr

(red)

.

Zavřít menu