Sedmé řádné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se bude konat v úterý 23. září 2014 od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu je, mimo jiné, několik prezentací. Konkrétně naučných stezek, Klubusu či činnosti Fondu cestovního ruchu.

.

Program

I.  Zahájení
II. Schválení programu
III. Prezentace změny č.  52 ÚPM
IV. Prezentace naučných stezek
V. Prezentace Klubusu
VI. Prezentace činnosti Fondu cestovního ruchu
VII. Dotazy a připomínky občanů
VIII. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

1.  Materiály kanceláře tajemníka
1/01 Návrh přísedících okresního soudu
1/02 Připojení se k petici problematiky veřejného pořádku a soc. záležitostí
1/03 Zapojení města do projektu SHSČMS „Města – brány k poznání“
1/04 Návrh zastupitele p. Krčíka – Mimořádná dotace oddílům TJ2.

2. Materiály ekonomické odboru
2/01 Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.6.2014
2/02 OZV Města č. 2 /2014 o změně vyhlášky č. 3/2012 o odstraňování KO
2/03    Rozpočtové opatření EKO č. 21 – 25
2/04 Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora
2/05 Rozpočtové opatření EKO č. 26
2/06 Zápis finančního výboru
2/11 Bezúplatný převod pozemků v KH od ČR- Státního pozemkového úřadu
2/12 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Sedlec u KH od ČR-ÚZSVM
2/13 Bezúplatný převod nemovitých věcí nemocnice Středočeskému kraji
2/14 Prodej pozemků na Katlově (p.Vágner)
2/15 Prodej pozemků u rybníka Katlov (p. Vágner)
2/16 Prodej pozemku v k.ú. Svatá Kateřina (p. Forman)
2/17 Prodej pozemku v k.ú. Svatá Kateřina (pí.Vaníčková)
2/18 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p.Zahradník)
2/19 Vyhodnocení VŘ č. M 5 /14 (Komenského nám.čp 42)
2/20 Prodej nemovitostí v Kutné Hoře formou VŘ (Uhelná ul.čp. 599)
2/21 Prodej části areálu bývalého pivovaru v Kutné Hoře formou VŘ
2/22 Využití zákonného předkupního práva na stavbu vodojemu (DIAMO, s.p.)
2/23 Odkup lesních pozemků v k.ú.Kutná Hora (Lesy ČR, s.p.)
2/24 Směna pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Schwarzenberg)
2/25 Zrušení usnesení ZM- bezúplatný převod kasárna v Kutné Hoře od KŘP
2/26 Zrušení usnesení ZM – prodej cukrovaru v Kutné Hoře
2/27 Plnění usnesení ZM – žádost o prodloužení termínů
2/28 Kupní cena za lesní pozemky v lokalitě Královské procházky (Lesy ČR)
Dodatek k odloženému materiálu ZM- MAJ č.2/13 ze dne 24.6.2014

3. Materiály odboru správy majetku
3/01 Dohoda o splácení dluhu – Kopečtí
3/02 Dohoda o splácení dluhu – Táborští
3/03 Odstoupení od budoucí kupní sml. (byt č. 8, Puškinská 660) – Flekalovi
3/04 Dodatek k NS na pronájem části pozemku v k.ú. KH – Kutnohorská Tour
3/95 Rozpočtové opatření – OSM – OSN č. 29/14

4. Materiály odboru památkové péče
4/01 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 10
4/02 Strategie vzdělávání pro Kutnu Horu do roku 2018

5. Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP
5/01 Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek mimo K-Č
5/02 Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
5/03 Pořízení změny č. 55 ÚPM

6. Materiály odboru investic
6/01 Obnova malé scény MTD
6/02 Rozpočtové opatření INV č. 45
6/03 Odstoupení od sml. o poskytnutí dotace na Azylový dům
6/04 Regenerace panelového sídliště Šipší – etapa 2A

7. Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 Přijetí dotace na podporu procesů plánování rozvoje soc. služeb

15. Materiály oddělení kultury
15/01 Příspěvkový program města – pravidla pro rok 2015

IX. Odložené materiály
2/13 Prodeji části pozemku v Kutné Hoře (pí Kosová)
5/03 Pořízení změny č. 52 ÚPM

X. Různé

XI. Závěr  

 

.

Zavřít menu