Jen málokdo nezaznamenal změny, ke kterým došlo v oblasti koordinace aktivit týkajících se cestovního ruchu na městském úřadu na sklonku jara letošního roku. K 1. 7. 2014 bylo zřízeno samostatné oddělení cestovního ruchu a marketingu Města Kutná Hora, které převzalo i agendu informačních center v Sankturinovském domě a na hlavním vlakovém nádraží v Kutné Hoře.

.
Pracovníci původního destinačního managementu sice změnili zaměstnavatele, nicméně tento fakt žádným způsobem nenarušil realizaci fam a press tripů, které se kontinuálně věnují. Od začátku července do konce září bylo zrealizováno osmnáct studijních cest pro novináře a zástupce cestovních kanceláří a dopravců ze všech koutů světa. Celkem se jich zúčastnilo více než osmdesát osob. Z toho čtyři akce proběhly ve spolupráci se zahraničními zastoupeními pro kontinentální Čínu, Tchaj-wan a Hong Kong. Pokračuje také intenzivní spolupráce se zahraničními zastoupeními pro Latinskou Ameriku a Jižní Koreu. Oddělení cestovního ruchu a marketingu se tak snaží reagovat na aktuální trendy v oblasti příjezdového cestovního ruchu. Výstupy z těchto akcí přichází přirozeně s časovou prodlevou cca půl roku v případě tištěných médií a televize, v případě bloggerů a novinářů, kteří využívají zejména sociální sítě, jsou však výstupy okamžité.

Je však těžké prezentovat náš region na vzdálených trzích bez propagačních materiálů v odpovídající jazykové mutaci. Tento problém již od 1. 10. 2014 neplatí. Informační centrum v Sankturinovském domě disponuje novou řadou průřezových propagačních materiálů o Kutné Hoře a jejím okolí, jejichž grafická a obsahová složka je výsledkem spolupráce v rámci Fondu cestovního ruchu Města Kutná Hora. Materiály jsou dostupné v následujících jazykových mutacích: italsko-francouzské a španělsko-portugalské materiály jsou zpracovány bilingvně. Korejštinu a obě verze čínštiny jsme nechali zpracovat do samostatných materiálů kvůli lepší čitelnosti znaků.
Materiály však nezůstanou ležet ve skladu informačního centra. V nejbližší době budou rozeslány na jednotlivá zahraniční zastoupení agentury CzechTourism, která následně zajistí jejich distribuci během workshopů a veletrhů cestovního ruchu ve zdrojových zemích. Zároveň bude zásobeno informační centrum agentury CzechTourism na Staroměstském náměstí v Praze a na vyžádání dostanou materiály k dispozici i touroperátoři, kteří pracují s výše uvedenými trhy.

Hana Musílková, vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu

.

Zavřít menu