Za účasti vedení Města, náměstkyně ředitele Úřadu regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy, zástupců zhotovitele STRABAG, a.s., odboru investic, technického dozoru investora a Gymnázia Jiřího Ortena  byla dne 4. září 2014 ve 14.00 hod. slavnostně otevřena nově rekonstruovaná komunikace Kudrnova – Jarošova.

.
Celková cena stavby činila 6,4 mil Kč (vč. DPH).  V rámci projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Kutné Hoře – ulice Kudrnova – Jarošova“, CZ.1.15/1.1.00/74.01702, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, byla zrekonstruována vozovka, chodníky a veřejné osvětlení. Došlo ke změně kvalitativních parametrů komunikace a tím ke zlepšení plynulosti silničního provozu a jeho bezpečnosti.  Rovněž odpovídající parametrové napojení této části města na silniční síť bylo provedeno za účelem snížení rizik nehod a zlepšení kvality života rezidentů, žáků zdejších škol i návštěvníků této části města. Přes nečekané problémy s nestabilním podložím odvedl STRABAG dobrou práci a dokončil stavbu dokonce se čtrnáctidenním předstihem, takže ji můžeme užívat již od začátku nového školního roku.

Odbor investic MěÚ Kutná Hora
.

Nebyly nalezeny žádné obrázky


Loga

.

Zavřít menu