Pozvánka na ustavující zasedání Osadního výboru Vnitřní město
Pohled ze svatojakubské věže. Foto: Monika Pravdová

Ustavující zasedání Osadního výboru Vnitřní město se uskuteční 7. ledna 2020 v 17 hodin v Rytířském sálu Vlašského dvora. 

„Vedení města po zvážení přijatých podnětů ze strany občanů města dospělo k názoru, že je vhodné ustavit samostatný Osadní výbor pro vnitřní část města. Ze zkušeností z práce ostatních Osadních výborů v okrajových částech Kutné Hory můžeme konstatovat, že existence Osadních výborů je pro lokalitu a její obyvatelstvo přínosná,“ uvedl za město Kutná Hora místostarosta Vít Šnajdr (Piráti) s tím, že úkolem tohoto orgánu bude zejména přenášet požadavky občanů na příslušné instituce města Kutné Hory, spolupracovat na přípravě investičních akcí v rámci regenerace sídliště, řešit běžné životní situace a snaha vybudovat příjemné prostředí pro sousedské soužití.

Program zasedání:

  1. Zahájení – úvodní slovo pana místostarosty
  2. Informace o zákonných podmínkách a pravomocích OsV
  3. Návrh na členy OsV
  4. Návrh na předsedu OsV
  5. Diskuze
  6. Informace o záměrech města v této lokalitě
  7. Závěr

red

Zavřít menu